Dit weekend NTL op banen met String Technology

woensdag 19 oktober 2022

Dit weekend staat een NTL-speelronde gepland in een bowlingcentrum waar gebruik wordt gemaakt van String Technology (ST). Daarnaast zijn dit seizoen meer verenigingen geconfronteerd met de wijziging in hun bowlingcentrum, waarbij de freefall machines zijn vervangen voor machines met ST. Dit vraagt om duidelijkheid m.b.t. de regels.

Interpretatie
Voor de duidelijkheid: De regels hoeven niet aangepast te worden. Bowlen op banen met ST vraagt wel een andere interpretatie van het beoordelen van de pinfall. Daarover hebben we onlangs o.a. een gesprek gevoerd met vertegenwoordigers van Bowltech, verantwoordelijk voor de installatie van de QubicaAMF Edge String machines, die gebruikt worden in de centra die wij dit seizoen met de NTL bezoeken.

Wat een belangrijk aandachtspunt is: De pinfall op freefall machines moet niet vergeleken worden met ST. Die technologie kan wel degelijk andere pinfall tot gevolg hebben. Dat betekent echter niet dat het niet volgens de regels is. Het is anders.

Gewenning
De meeste bowlers zijn gewend aan freefall machines en daarmee hoe bowlingpins reageren wanneer er een bal wordt gegooid. Vergelijken we dat met het bowlen op stringbanen, dan komt dat aardig overeen, maar doordat de pins vastzitten aan “strings” zal het maken van een spare bij bepaalde pincombinaties en splits een ander resultaat opleveren dan men gewend is. Dit is de realiteit van pins die vastzitten aan strings. 

Alle spelers zullen af en toe dezelfde verschillen ervaren doordat pins door de strings iets anders reageren, maar er mogen geen scorecorrecties plaatsvinden voor pinfall dat door de eigenschappen van ST ontstaat. 

Wanneer mogen/moeten er wel scorecorrecties plaatsvinden?
Freefall machines gebruiken meestal camera's om pinfall te detecteren. Hoewel zeer betrouwbaar, zijn er toch momenten waarop een scorecorrectie nodig is. Bowlers zijn dit gewend. Stringmachines maken daarentegen gebruik van sensoren die aan elke string zijn bevestigd. Deze sensoren melden de machine hoeveel een string is uitgerekt en bepalen zo of een bowlingpin is gevallen. Ook dit systeem werkt goed, maar er kunnen zich natuurlijk situaties voordoen waarbij een sensor iets niet goed kan registreren. Hoewel dit sporadisch voorkomt kunnen onderstaande situaties scorecorrecties vereisen:

1.    De hoekpin,(pin 7 of 10) schuift in de goot, blijft staan of leunen tegen de zgn. kickback. 
Doordat er maar weinig string verplaatst registreert de machine een staande pin maar eigenlijk had er een gevallen pin moeten worden genoteerd. Deze situatie kan zich echter ook voordoen bij freefall machines.

2.    Een pin glijdt over het pindeck en blijft staan. maar wordt genoteerd als omgevallen.
Dit kan gebeuren als er tijdens de glijbeweging voldoende lengte aan de string wordt getrokken om de machine te laten denken dat de pin is gevallen.

3.    Een pin blijft stevig staan, maar de machine noteert een omgevallen pin.
Dit kan voorkomen als de string van een “vliegende pin” de string op een andere pin raakt en 
de machine denkt dat ook de geraakte pin is omgevallen. Het gevolg is dat er een strike wordt genoteerd ondanks dat er een pin duidelijk waarneembaar bleef staan.

Tot wanneer mag er pinfall worden geteld?
Bij freefall machines is duidelijk waarneembaar wanneer de scoringscyclus is beëindigd en er geen pins meer mogen worden geteld. Dit is namelijk wanneer de zgn. tafel de bowlingpins oppakt voor de 2e worp. Bij ST is er geen tafel die naar beneden komt, maar worden de bowlingpins, onzichtbaar door een dalend schild, omhoog getrokken voor de volgend worp. 

De scoringscyclus bij een stringmachine is voorbij zodra het schild begint te dalen. Elke pinfall die optreedt nadat het schild daalt mag dus niet meer worden geteld.

Ervaringen ophalen
Met bovenstaande informatie verwachten we NTL-deelnemers en wedstrijdleiders voldoende te informeren om samen een eerlijke speeldag te organiseren. Daarnaast blijven wij ervaringen ophalen, door in gesprek te blijven met leveranciers, met collega federaties waar al langer officiële wedstrijden op stringbanen worden gegooid (bv. Engeland, Frankrijk en Noorwegen), maar ook door ervaringen in eigen land op te halen. Namens de NBF is Ben van Spronsen zondag aanwezig in Rijswijk, om naast de wedstrijdleider, het spel op stringbanen te analyseren en bovenstaande situaties in de praktijk te onderzoeken.

Wanneer wij vinden dat er nieuwe updates moeten komen op bovenstaande, informeren wij jou daar z.s.m. over via onze website en overige kanalen.
 

Misschien ook interessant...