Aanmelden bij de gratis VOG regeling

De laatste jaren hoor je in het nieuws steeds meer gevallen van ongewenst gedrag. Binnen de entertainmentwereld, scholen, maar helaas ook in de sport. De NBF hecht veel waarde aan een sociaal veilige sportomgeving. Wij geven verenigingen voorlichting hoe dit binnen de club aangepakt kan worden, beschikken over een vertrouwenscontactpersoon en hebben voor al onze medewerkers, bestuurders, trainers & coaches en wedstrijdleiders een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd. 

Waarom moeten verenigingen VOG’s aanvragen voor hun vrijwilligers?
Wij vinden het belangrijk dat sociale veiligheid op de agenda komt te staan bij onze verenigingen. Je kunt daarbij aan verschillende preventieve maatregelen denken die je als bestuur kunt treffen om jouw sporters (sociaal) veilig te laten sporten. 

Het is belangrijk dat vrijwilligers en trainers die werken met kwetsbare mensen (jeugd, mensen met een beperking, vrouwelijke sporters) een VOG hebben. Dit is een verklaring waaruit blijkt dat iemand geen strafblad heeft of dat het strafblad geen bezwaar vormt voor het uitoefenen van een bepaalde functie. Het is mooi als je als vereniging laat zien dat je sociale veiligheid belangrijk vindt. Dit is een veilige gedachte voor bijvoorbeeld ouders en draagt bij aan de uitstraling van je vereniging.

Hoe vraag ik een VOG aan voor mijn vrijwilligers?
Dankzij de Regeling Gratis VOG is het aanvragen van VOG's voor jullie vrijwilligers kosteloos. Je vereniging hoeft alleen eHerkenning aan te schaffen en kan dan vervolgens de VOG’s aanvragen. Je vereniging moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor de gratis regeling. Hieronder een stappenplan:

  1. Er wordt aan je vereniging een aantal voorwaarden gesteld om in aanmerking te komen voor een gratis VOG.  Kijk dus eerst of je hiervoor nog zaken moet inregelen. Er wordt onder andere gekeken naar het hebben van gedragsregels, een aanname beleid en een vertrouwenscontactpersoon.  Wil je hierbij ondersteuning? Mail dan naar info@nbfbowlen.nl
  2. Ga naar de website gratisvog.nl en meld je vereniging aan. Bij goedkeuring ontvang je een mail met vervolgstappen.
  3. Vraag eHerkenning 3 aan voor je club. Dit is een online identiteit voor je vereniging, die je nodig hebt om de gratis VOG’s klaar te zetten.
  4. Zet per vrijwilliger een VOG klaar met het juiste screeningsprofiel, zodat alleen de risico’s gecheckt worden die voor de functie van belang zijn.
  5. Daarna is de vrijwilliger aan zet. Deze logt in met Digi-D, rondt de aanvraag af en geeft akkoord.
  6. De vrijwilliger ontvangt de VOG en overhandigt deze aan de vereniging. De vereniging checkt of de VOG echt is, geeft deze weer terug en registreert dat de vrijwilliger een VOG heeft.
eHerkenning
De kosten voor eHerkenning komen op ongeveer 60 euro per jaar, afhankelijk van de aanbieder. Alle wettelijke vertegenwoordigers die bij de KvK zijn ingeschreven moeten de aanvraag ondertekenen. Ook moet er een kopie van zijn of haar ID mee gestuurd worden. Meer informatie over eHerkenning vind je hier.