Vacature

Het bestuur van de NBF is verantwoordelijk voor het strategisch beleid van de NBF en bestuurt op hoofdlijnen. Samen met tenminste vier andere bestuursleden geef je richting aan de koers van de NBF en ben je medeverantwoordelijk voor het gevoerde beleid. 

Omdat het huidige bestuur van de NBF uit slechts vier leden bestaat is er een Vacature. Gezien de huidige samenstelling van het bestuur gaat de voorkeur uit naar een vrouwelijke kandidaat. 

Alle bestuursfuncties binnen de NBF zijn onbezoldigd en worden vervuld op basis van vrijwillige inzet.

Ben je geinteresseerd in deze functie? Stuur dan je motivatie en je CV per e-mail naar José Verberk (Management Assistente) via secretariaat@nbfbowlen.nl

Bob Schut

Voorzitter

bschut@nbfbowlen.nl

Nevenfuncties:

  • Voorzitter stichting Wijkberaad Duindorp
  • Voorzitter stichting Wijkbus Groot Scheveningen

Christian de Boer

Secretaris

cdeboer@nbfbowlen.nl

 

Bep Klaassen - van Persie

Penningmeester

bklaassen@nbfbowlen.nl

 

Richard Addae

Bestuurslid breedtesport en verenigingen

raddae@nbfbowlen.nl

Richard is werkzaam bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport als adviseur.
Indien er belangenverstrengeling ontstaat zal Richard
zich onthouden van stemming.