Het Experiment

We zijn alweer toe aan het laatste onderwerp: Het Experiment

Tijdens het experiment gaan we alle opgedane kennis en ideeën die op papier staan testen in de werkelijkheid. Het experiment is een eenmalig evenement of een actie (afhankelijk van wat voor project je bedacht hebt) waarmee alle aannames gevalideerd kunnen worden. We gaan dus kijken of hetgeen wat op papier lijkt te kloppen ook in de praktijk klopt.

Aan de hand van de uitkomsten van het experiment kun je zien wat wel en wat niet werkt, wat aangepast kan worden en wat kan blijven. Na afloop van het experiment ben je als vereniging in staat om jouw project structureel onderdeel te maken van jouw vereniging.

Valideren

Het voornaamste doel van een experiment is om een aantal bevinden en ideeën te valideren, oftewel controleren of ze echt werken. Daarom is het zeer handig om vooraf een duidelijk schema te maken met wat de aannames zijn die gedaan zijn tijdens de eerdere uitwerking. Daarnaast kijken we hoe eenvoudig deze zijn te valideren en hoe dit gedaan kan worden. Aan de hand van dit overzicht kunnen ze worden ingebouwd in het experiment. Bekijk hier een voorbeeld van een validatieschema


Wanneer je dit schema volgt kunt je op een handige manier bepalen wat de aannames in jouw project zijn en of je deze makkelijk kunt valdieren. Sommige aannames kun je heel snel valideren door even de ondernemer te bellen, andere aannames moet je valideren tijdens het te organiseren experiment en sommige aannames zijn gewoon niet te valideren en blijven daardoor aannames. Het is goed om overzichtelijk te hebben wat waar staat binnen het project. Rechts zie je een uitgewerkt voorbeeld van de BV Gouda.

Een Experiment Organiseren

Een experiment organiseren is bijna hetzelfde proces als het organiseren van een toernooi. De banen moeten vastgelegd worden, de datum gekozen, prijzen moeten worden afgesproken met de ondernemer en er moet worden bepaald wat je precies gaat doen. Het experiment is een eenmalig evenement dat als test wordt gebruikt voor jouw project, zodat je het daarna structureel kan maken binnen jouw vereniging. Gebruik de kennis van de toernooiorganisatie binnen jouw vereniging volop om het experiment klaar te maken.

Bekijk rechts het uitgewerkte experiment van de BV Gouda.

Communicatie

Wanneer het experiment staat, moet het gecommuniceerd worden met de doelgroep. In het Business Model hebben we al bepaald welke communicatiemiddelen er gebruikt worden en wat voor soort relatie er moet worden opgebouwd met de doelgroep. Echter moet nu nog het contact worden gelegd.

Het is verstandig om een kort en bondig PR plan te maken om te bepalen hoe, wanneer en met wat er gecommuniceerd wordt. Welke huisstijl gebruik je voor de flyers en online afbeeldingen, gebruik je ''je'' of ''u'' in de teksten, waar is de doelgroep het makkelijkst te bereiken etc. In het korte PR plan kun je de volgende onderwerpen aanhouden:

De Communicatieboodschap
Wat is in één zin de boodschap die je in al je communicatie wilt overbrengen naar jouw doelgroep?

De mediakanalen
Op welke mediakanalen gaat de doelgroep onze boodschap tegenkomen en op welke mediakanalen is onze doelgroep te vinden?

Onze eigen mediakanalen
Zijn onze eigen mediakanalen nog up to date of moeten ze een opschoonbeurt krijgen?

De Huisstijl
Welke stijl gebruiken we in onze berichten en flyers. Hierbij gaat het om de uitstraling en het uiterlijk, maar ook om de toon die je gebruikt.

Kalender
Maak een kalender wanneer je welk bericht gaat verspreiden en wat je daar voor nodig hebt.

Doelstelling
Wanneer ben je tevreden met het bereik van jouw PR campagne

Rechts zie je een aantal voorbeelden voor jouw PR plan.

De Opdracht

1. Maak een overzicht van jouw aannames die je wilt gaan valideren met jouw experiment
2. Maak een kort PR plan voor jouw experiment
3. Organiseer het experiment
4. Evalueer het experiment en zet het om naar een structureel aanbod van jouw vereniging

En daarna?

Wanneer je jouw experiment hebt georgansieerd en hebt geëvalueerd ga je het project structureel toepassen binnen jouw vereniging. De BV Gouda gaat bijvoorbeeld de opgedane kennis van het experiment gebruiken om de structurele bedrijvencompetitie vorm te geven en zo een compleet nieuw aanbod op te zetten voor een nieuwe doelgroep. Heb je hier hulp bij nodig? Neem gerust contact met ons op.

Video

Video Valideren

Voorbeeld BV Gouda Valideren

In het voorbeeld heeft de BV Gouda de aannames die zij willen valideren uitgewerkt en in een overzicht gezet. Bekijk het document hier.

Video Experiment

Video Communicatie

Voorbeelden Communicatie

Communicatieboodschap BV Gouda
Bowling vereniging Gouda gaat de uitdaging met bedrijven aan. Doe jij ook mee?

Huisstijl BV Gouda
Flyer
Online afbeeldingen

PR Kalender NBF NTL
Kalender

Video Opdracht