Ledenwerving en -behoud

Ledenwerving en –behoud is voor veel verenigingen een zeer actueel thema. We zien de laatste jaren het ledental van de NBF teruglopen wat dus betekent dat de meeste verenigingen ook een ledenterugloop hebben. Dit terwijl we bowlen steeds terugvinden in de top 10 van de populariteitsindex. Ervaring leert dat goed beleid op ledenwerving en -behoud daadwerkelijk resultaten biedt. Bedenk hierbij dat ledenbehoud de 1e stap is om ledendaling een halt toe te roepen. Hier vind je tips en voorbeelden van succesvolle acties op het gebied van ledenwerving en -behoud.