Agenda bondsvergadering 28 juni 2014

AGENDA
Bondsvergadering van de Nederlandse Bowling Federatie
Zaterdag 28 juni 2014 te Papendal, Arnhem

U kunt op de onderstreepte items klikken om betreffende stukken te downloaden.
Wij verzoeken u uitdrukkelijk zich voor deze vergadering aan te melden via secretariaat@bowlen.nl. Geeft u daarbij aan of u de vergaderstukken ter plekke uitgeprint wenst te ontvangen. Ook de machtigingen en volmachten ontvangen wij graag uiterlijk een week van te voren per mail. Let u er op dat degene die ondertekenen in MijnNBF zijn opgenomen.

1. Opening

2. Mededelingen

3. Verslag van de Bondsvergadering van 9 november 2013

4. Besluitenlijst van de Bondsvergadering van 9 november 2013

5. Jaarverslag 2013 / Jaarplan 2015 (per post d.d. 16-5-2014) en Contributievoorstel 2014-2015
- Verlies- en Winstrekening 2013-2015
- Controleverklaring accountant jaarrekening 2013
- Verslag Financiële Commissie 2014

6. Voorstellen bestuur
- Wijzigingen evenementenplan (n.v.t.)
- Voorstel procedure wedstrijdkalender (mondeling tijdens vergadering)

7. Voorstellen leden
Als gevolg van het bepaalde in artikel 23 lid 4 van de Statuten dienen de voorstellen uiterlijk 7 juni 2014 in het bezit te zijn van het bondsbureau én ondertekend te zijn door minimaal 3 bondsafgevaardigden.

- BV Haarlem, BV Haarlemmerliede en BV Haarlemmermeer; prijzengelden en garantiesom.
Reactie bestuur inzake voorstellen BV Haarlem, BV Haarlemmerliede en BV Haarlemmermeer.

- BV Tilburg, BV Westerpark en BV Leiden: World Men Championships

8. Vacatures
Bestuur NBF:
Dhr. J.P. Vasseur, niet herkiesbaar
Dhr. E. Gorter, kandidaat (cv geplaatst d.d. 02-06-2014)
Dhr. A.C. de Vries, kandidaat (cv geplaatst d.d. 02-06-2014, aangepast 03-06-2014)

Tuchtcommissie
Dhr. P.A.H. van Rijthoven, herkiesbaar

Financiële commissie
Dhr. F. Wagemakers, herkiesbaar
Twee vacatures

9. Rondvraag

10. Sluiting
Lunch

Machtiging
Volmacht
Procedure machtigingen en volmachten