Leden Commissie beheer reglementen

Lid De heer A. van Zitteren
Lid  Mw. M. van der Horst
Bondsbureau De heer R. de Groot

Correspondentieadres

Nederlandse Bowling Federatie
t.a.v. Commissie beheer reglementen
Postbus 326
3900 AH VEENENDAAL

e-mail adres: secretariaat@nbfbowlen.nl