Leden Commissie beheer reglementen

Lid De heer A. van Zitteren
Bondsbureau De heer R. de Groot

Correspondentieadres

Nederlandse Bowling Federatie
t.a.v. Commissie beheer reglementen
Postbus 326
3900 AH VEENENDAAL

e-mail adres: secretariaat@nbfbowlen.nl