Leden Commissie van Beroep

Voorzitter mevrouw C.E. Koopmans
Lid de heer B.A.M. Oostdam
Lid de heer A.A. Th. Ophelders
Lid de heer E. Meegdes

Correspondentieadres

Nederlandse Bowling Federatie
t.a.v. Commissie van Beroep
Postbus 326
3900 AH VEENENDAAL

e-mail adres: secretariaat@nbfbowlen.nl