Leden Commissie van Beroep

Voorzitter mevrouw C.E. Koopmans
Lid de heer E. Meegdes


Er zijn binnen de Commissie van Beroep drie vacatures.

Correspondentieadres

Nederlandse Bowling Federatie
t.a.v. Commissie van Beroep
Postbus 326
3900 AH VEENENDAAL

e-mail adres: secretariaat@nbfbowlen.nl