Leden en Stemmen

Overzicht van leden en aantal stemmen per vereniging. Peildatum 1 maart 2023.