Verslag en besluitenlijst

Hier vind je het verslag en de besluitenlijst van de vergadering van 15 juni 2019.
Eventuele vragen over het verslag kunnen via mail gesteld worden.

Agenda

De bondsvergadering wordt dit jaar gehouden op zaterdag 15 juni a.s. in Bowling Harderwijk. De agenda vind je hier.

Stukken

De stukken voor de vergadering kun je hier downloaden:

Verslag van de bondsvergadering 16 juni 2018
Besluitenlijst van de bondvergadering 16 juni 2018
Contributievoorstel 2020-2021
Jaar- financieel verslag 2018
Verslag financiele commissie
Jaarplan en begroting 2020
Evenementenplan 2019-2020

Stemrecht verenigingen

Leden en stemmen per vereniging in 2018
Overzicht van leden en aantal stemmen per vereniging. Peildatum 1 maart 2019.