Uitleg over de nieuwe AVG-wet

Met de nieuwe Europese regels voor privacybescherming, die vanaf mei 2018 gelden, hebben ook sportverenigingen te maken. Om jullie te helpen bij dit onderwerp hebben we samen met NOC*NSF en stichting AVG een stappenplan ontwikkeld waarmee je direct en praktisch aan de slag kunt.

Succes!

AVG-tool voor NBF-verenigingen

De NBF wil sportclubs graag helpen bij het voldoen aan de nieuwe AVG-wetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die met ingang van 25 mei 2018 geldt voor iedere organisatie die persoonsgegevens verwerkt. Ook sportverenigingen verwerken persoonsgegevens en zijn dus verplicht om te voldoen aan de eisen van de AVG. Om verenigingen te ondersteunen hebben wij samen met NOC*NSF afspraken gemaakt met de Stichting AVG, die een praktisch stappenplan heeft ontwikkeld.

?Lees meer

Werk aan de winkel wat privacy betreft

Met de nieuwe Europese regels voor privacybescherming, die vanaf mei 2018 gelden, hebben ook sportverenigingen te maken. Vanaf vandaag zullen we een serie artikelen, geschreven door juristen van CMS, met jullie delen waarbij telkens op andere aspecten nader wordt ingegaan. In dit eerste artikel staat het begrip privacy centraal en worden een groot aantal juridische termen verklaard.

?Lees meer

Privacy & sportvereniging: op weg naar overzicht

Vanaf 25 mei 2018 geldt er nieuwe, strengere regelgeving op het gebied van privacy, de zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze reeks van artikelen gaan we in op de belangrijkste verplichtingen voor sportverenigingen. In het eerste artikel gaven we uitleg over de belangrijkste basisbegrippen. Ditmaal behandelen we het zogeheten “verwerkingsregister”

?Lees meer

Privacy & sportvereniging: informatiebeveiliging

Vanaf 25 mei 2018 geldt er nieuwe, strengere regelgeving op het gebied van privacy, de zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze reeks van artikelen gaan we in op de belangrijkste verplichtingen voor sportverenigingen. Ditmaal behandelen we de verplichting tot het beveiligen van persoonsgegevens.

?Lees meer

Privacy & sportvereniging: de privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 geldt er nieuwe, strengere regelgeving op het gebied van privacy, de zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze reeks van artikelen gaan we in op de belangrijkste verplichtingen voor sportverenigingen. Ditmaal behandelen we twee onderwerpen: de privacyverklaring en het vragen van toestemming.

Lees meer

Privacy & de sportvereniging: marketing en online publicatie

Vanaf 25 mei 2018 geldt er nieuwe, strengere regelgeving op het gebied van privacy, de zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze reeks van artikelen gaan we in op de belangrijkste verplichtingen voor sportverenigingen. Ditmaal behandelen we enkele privacyregels rondom marketing en online publicaties.

Lees meer

De privacywet: ‘Clubs moeten allemaal een aantal zaken regelen!’

De Algemene Verordening Gegevensbescherming, in de volksmond ook wel de nieuwe privacywet genoemd, geldt vanaf 25 mei. Dat gaat ook sportverenigingen nadrukkelijk aan. Niet voor niks werd hier eerder al uitgebreid gecommuniceerd over de wijzigingen en werd clubs de weg gewezen naar een uitvoerig stappenplan om een en ander te regelen. Toch zijn er nog best veel sportverenigingen die op dit vlak nog maar weinig stappen hebben gezet. “En clubs moeten echt allemaal iets doen!”

Lees meer