Business Model

In het Business Model gaan we dieper in op de gekozen producten en diensten. Heb je bijvoorbeeld voor een structureel evenement gekozen, zoals de BV Gouda? Dan moet er gekeken worden naar hoe dit uitgevoerd kan worden, of dit haalbaar is voor de vereniging en wat het kost en oplevert. Tijdens dit onderwerp gaan we het Business Model Canvas invullen om dit inzichtelijk te maken voor de vereniging.

De onderdelen van het model

Bekijk hier het volledige Business Model Canvas.

In het Business Model Canvas werken we het gekozen product of dienst verder uit tot een overzichtelijk geheel. Hieronder volgt een uitleg per onderwerp.

Customer Segments (Doelgroep)
Deze heb je inmiddels bepaald en kun je dus zo overnemen in het model.

Customer Relationships (Klantrelatie)
Wat voor band wil je opbouwen met jouw doelgroep? Wil je hen binden voor de langere termijn door een structureel aanbod voor hen te ontwikkelen of wil je hen alleen eenmalig naar jouw evenement trekken? Wil je een persoonlijke band waarbij je de individuen kent en zij jou of wil je meer een afstandelijke relatie?

Channels (Communicatiekanalen)
Via welke mediakanalen wil je communiceren met jouw doelgroep? Dit kunnen face to face gesprekken zijn en maar ook mond tot mond reclame.

Value Proposition (Waarde Propositie)
Probeer de waardepropositie die je in het vorige onderwerp hebt uitgewerkt samen te vatten in één of twee zinnen zodat je kort en bondig kunt vertellen wat je precies gaat doen.

Key Activities (Belangrijke activiteiten)
Welke acties moet je ondernemen om jouw idee daadwerkelijk te kunnen uitvoeren?

Key Resources (Hulpmiddelen)
Welke hulpmiddelen heb je precies nodig om jouw plan uit te kunnen voeren? Hieronder vallen bijvoorbeeld ook vrijwilligers.

Key Partners (Partners)
Welke partners heb je nodig om jouw plan te realiseren? Denk hierbij bijvoorbeeld aan de bowlingondernemer, de plaatselijke prijzenmaker etc.

Cost Structure (Kosten)
Werk gedetailleerd uit wat het plan precies kost. Je kunt hierbij verschillende scenario's maken. Wanneer een begroting in deze fase niet uitkomt is het verstandig om terug naar de tekentafel te gaan.

Revenue Stream (Opbrengsten)
Wat levert het plan financieel op? Hierbij kun je directe opbrengsten meerekenen, maar ook kijken naar indirecte opbrengsten zoals nieuwe lidmaatschappen.

De Opdracht

1. Vul het Business Model in door samenvattende zinnen te gebruiken
2. Werk de kosten en opbrengsten zo concreet mogelijk uit

Wanneer dit gedaan is gaan we alweer verder met het laatste onderwerp: Het Experiment.

Navigatie

Video

Business Model Canvas Video

De Opdracht Video