Besluitenlijst Bondsvergadering 2017

Besluitenlijst Bondsvergadering 2017


Verslag Bondsvergadering 2017
Eventuele opmerkingen, aanvullingen of vragen naar aanleiding van het verslag kunnen per omgaande verstuurd worden via mail

Agenda Bondsvergadering 2017

AGENDA
Bondsvergadering van de Nederlandse Bowling Federatie
op zaterdag 10 juni 2017 te Bowling Harderwijk


1. Opening om 10.00 uur

2. Mededelingen

3. Verslag van de Bondsvergadering van 11 juni 2016

4. Besluitenlijst van de Bondsvergadering van 11 juni 2016

5. Jaarverslag 2016, Jaarplan 2018, Financieel verslag 2016 en Contributievoorstel
6. Voorstellen Bestuur

7. Voorstellen leden
Er zijn geen voorstellen van leden binnengekomen.

8. Vacatures
Bestuur NBF:
Dhr. R.IJ.C. Schut, herkiesbaar
Dhr. A.P. Zandboer, herkiesbaar
Mw. H. Bouwens, kandidaat (voor CV klik hier)

Tuchtcommissie:
Dhr. P.A.H. van Rijthoven, herkiesbaar
Mw. F.M. Tomas, kandidaat

Financiële Commissie:
Eén vacature

9. Rondvraag

10. Lunch om 12.30 uur

11. Middagprogramma om 13.30 uur

12. Sluiting om 16.00 uur
Bijlagen:

Middagprogramma Bondsvergadering

Tijdens het Rondje Nederland kwam naar voren dat verenigingen behoefte hebben aan informatie over bijvoorbeeld Ledenwerving & Ledenbehoud en het organiseren van Toernooien. Daarom organiseert de NBF tijdens het middagprogramma van de bondsvergadering een drietal workshops. Hiervoor nodigen wij niet alleen u uit, maar ook andere geïnteresseerden binnen uw vereniging kunnen zich aanmelden.

U kunt kiezen uit de volgende workshops:

De waarde van Social Media voor jouw vereniging / toernooi
?
Social Media zijn de beste mediakanalen die er zijn om snel jouw doelgroep te bereiken. Maar hoe val je nou op met zoveel verschillende toernooien en andere sportverenigingen? Welke kanalen moet je gebruiken: Facebook, Twitter, Instagram of toch ook Snapchat? ?Wij zorgen dat jij jouw social media kanalen met een duidelijk plan kunt beheren, hoe alle soorten social media werken en hoe jij kunt opvallen in het grote web van verenigingen en evenementen.

Ledenwerving en Ledenbehoud
Maak je je wel eens zorgen om jullie ledenaantal? Zou je graag meer nieuwe leden verwelkomen en meer vertrekkende leden behouden? Dan ben je niet de enige! Daarom gaan we het in deze workshop hebben over de behoeften van zowel huidige als potentiële leden. Wat willen zij eigenlijk? Hoe bereik je ze? En hoe zorg je ervoor dat (nieuwe) leden zich thuis voelen bij je club? Het wordt een interactieve middag waarin de deelnemers elkaar middels leuke werk- en spelvormen praktische ideeën over ledenwerving en ledenbehoud aanreiken.

Waarnemen op de baan
Ooit de tools willen hebben om goed de balactie waar te kunnen nemen?
Tijdens deze workshop leer en ervaar je de balreactie op de baan door middel van het waarnemingsprincipe (kijken, horen en voelen) .
Ook zal er tijdens deze workshop uitgelegd worden hoe je met stickers op de bal kan trainen zodat je daar in je eigen bowlinghuis ook mee verder kan gaan.

Aanmelden
U kunt zich opgeven voor deze workshop door een mail te sturen naar secretariaat@bowlen.nl
Vermeld u hierin om welke workshop het gaat en de namen van de deelnemers.
Aanmelden kan tot en met vrijdag 2 juni 2017.