Leden Continuïteitscommissie

Lid De heer T. Zandboer
Plaatsvervangend lid De heer E. Gorter                     

Correspondentieadres

Nederlandse Bowling Federatie
Postbus 326
3900 AH VEENENDAAL

e-mail adres: secretariaat@nbfbowlen.nl