Leden Continuïteitscommissie

Op grond van de Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen (WBTR) heeft de NBF een continuïteitscommissie aangesteld. Bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden berust het bestuur tijdelijk bij de continuïteitscommissie of de door deze commissie aan te wijzen personen. De continuïteitscommissie van de NBF bestaat uit:
 

Lid De heer T. Zandboer
Plaatsvervangend lid De heer E. Gorter                     

Correspondentieadres

Nederlandse Bowling Federatie
Postbus 326
3900 AH VEENENDAAL

e-mail adres: secretariaat@nbfbowlen.nl