Leden en stemmen

Overzicht van leden en aantal stemmen per vereniging. Peildatum 1 maart 2022.