Opstarten vereniging

Heb je een nieuwe bowlingvereniging en wil je jouw club én jouw leden van de voordelen van de NBF laten profiteren? Dan ben je van harte welkom om je bij onze organisatie aan te sluiten!

Daar heb je in een aantal opzichten baat bij: ten eerste biedt de NBF je de mogelijkheid om online de ledenadministratie van de vereniging bij te houden, online facturering, en online scoreverwerking van de huisleagues. We kunnen jouw verenigingsevenementen promoten op de NBF wedstrijdkalender en we bieden je toegang tot interessante workshops voor het bestuur. Daarnaast kun je altijd bij ons terecht voor ondersteuning vanuit NBF op onderwerpen als ledenwerving en -behoud, sponsoring, organisatie, financiën en meer.

Bovendien hebben ook jouw leden baat bij aansluiting bij de NBF: zij krijgen immers twee keer per jaar het magazine Bowlen.nl in hun brievenbus met daarin interviews en interessante nieuwtjes. Leden kunnen deelnemen aan verschillende competities, toernooien en andere evenementen. Verder hebben leden de mogelijkheid tot deelname aan de opleiding tot bowlingtrainer of NBF wedstrijdleider (en gratis bijscholingen hiervan), en krijgen leden korting op baanhuur bij bijna alle NVB-bowlingcentra!

Raadpleeg ook het stappenplan oprichten vereniging zoals dat door NOC*NSF is opgesteld.

Om een bowlingvereniging bij de NBF aan te melden moet je aan het volgende voldoen:

  • de statuten en het huishoudelijk reglement van de (op te richten) vereniging mogen niet in strijd zijn met die van de NBF. Op onze website vindt u een model voor de statuten van een vereniging die aangesloten wil worden bij de NBF;
  • de (op te richten) vereniging moet ingeschreven zijn in het register van de Kamer van Koophandel.

Voor aanmeldingen of verdere informatie kun je contact opnemen met het bondsbureau via info@nbfbowlen.nl. We helpen je graag verder!