Leden Tuchtcommissie

Voorzitter mevrouw F. Tomas
Secretaris mevrouw M. Dirks
Lid de heer G. Langhorst

Correspondentieadres

Nederlandse Bowling Federatie
t.a.v. de Tuchtcommissie
Postbus 326
3900 AH VEENENDAAL

e-mail adres: secretariaat@nbfbowlen.nl

Uitspraken tuchtcommissie

Deze module heeft geen inhoud.