Leden Tuchtcommissie

Voorzitter mevrouw F. Tomas
Lid de heer G. Langhorst


Binnen de Tuchtcommissie zijn meerdere vacatures.

Correspondentieadres

Nederlandse Bowling Federatie
t.a.v. de Tuchtcommissie
Postbus 326
3900 AH VEENENDAAL

e-mail adres: secretariaat@nbfbowlen.nl

Uitspraken tuchtcommissie

Deze module heeft geen inhoud.