Leden Tuchtcommissie

Voorzitter mevrouw F. Tomas
Lid de heer G. Langhorst
Lid de heer B. Termeer


Binnen de Tuchtcommissie zijn meerdere vacatures.

Correspondentieadres

Nederlandse Bowling Federatie
t.a.v. de Tuchtcommissie
Postbus 326
3900 AH VEENENDAAL

e-mail adres: secretariaat@nbfbowlen.nl