Evenementencommissie

De evenementencommissie is actief sinds 2023 en ondersteunt het NBF bondsbureau bij de organisatie van evenementen, zoals de NK, de Dag der Kampioenen, de Stedenontmoetingen en de Nationale Trio Leagues. Daarnaast heeft de commissie zich ten doel gesteld om nieuwe evenementen te organiseren voor doelgroepen waarvoor het aanbod momenteel lager ligt.

Leden van de evenementen commissie zijn:
- Elco Gorter, voorzitter
- Sharon Rietveld
- Jasper Willems
- Marco Landman
- Ramon Hoeks
- Sander Broers
- Danny Kamphorst

Heb jij vragen of ideeën voor de commissie, stuur dan een mail naar Elco Gorter.