Nederlandse records - vanaf 2009

Op een eerdere bondsvergadering werd een voorstel aangenomen om de Nederlandse records opnieuw bij te gaan houden.
 
Dit in een nieuw format, vanaf nul en alleen te vestigen tijdens een beperkt aantal evenementen waarin sprake is van een gecontroleerde omgeving.
 
Het is voor de leden niet eerder te vernemen geweest dat hier ook daadwerkelijk een begin gemaakt is.
Zo lijkt het eerste record al door de NBF gevestigd te zijn; De tijd van ingang van het voorstel tot publicatie van de geldende lijst met huidige records.
Voor alle huidige en al eerder verbroken records geldt dat de recordhouder het certificaat kan opvragen bij het bondsbureau.
Stuur daarvoor een mail naar wedstrijdzaken@nbfbowlen.nl met vermelding van je naam en lidnummer of postadres.