Goed voorbeeld: BV Veldhoven actief aan de slag met ledenwerving

dinsdag 10 november 2020

“Wij hebben veel potentiële leden naast recreanten, ook vrienden van leden, maar die willen niet per se iedere week gooien. Daar hebben wij ons aanbod op aangepast”, aldus Jos van Bracht, voorzitter van BV Veldhoven.

“Wij hebben veel potentiële leden naast recreanten, ook vrienden van leden, maar die willen niet per se iedere week gooien. Daar hebben wij ons aanbod op aangepast”, aldus Jos van Bracht, voorzitter van BV Veldhoven.

Nieuwe leden
Tijdens de online meeting met bestuursleden van aangesloten verenigingen, werd 27 oktober o.a. gesproken over de uitkomsten van de verenigingsmonitor en het ledenonderzoek en presenteerden we het SOS-project, dan is het teken staat van verandering. (Klik hier voor een terugblik op die online meeting)

Met enkele aanpassingen in het activiteitenaanbod kan een vereniging de drempel verlagen voor fanatieke bowlers om zich te verbinden aan de vereniging. En dat sluit aan bij de wens die zowel uit het ledenonderzoek als de verenigingsmonitor naar voren kwam: Een toename van het aantal leden!

Al snel ging het tijdens de online meeting over het behoud van de huidige leden en het werven van nieuwe leden. Enkele bestuursleden deelden hun ervaringen op dat gebied, waaronder de voorzitter van BV Veldhoven: Jos van Bracht. Op verzoek vertelde hij op een later moment nog meer over de actie van zijn vereniging.

Goed voorbeeld
Tijdens het SOS-project willen we met verenigingen nadenken over de match tussen het huidige activiteitenaanbod en het potentieel aan nieuwe leden in de omgeving. Het veelal dalende ledenaantal leert ons dat die match niet altijd goed meer is, terwijl Nederlanders de weg naar de bowlingbaan nog altijd goed weten te vinden. Blijkbaar is het voor sommige beginnende bowlers te veel gevraagd om direct aan te sluiten bij een huisleague waar het niveau veel hoger ligt. Ze willen en/of kunnen niet meteen van 0 naar 100, er ontbreekt een tussenstap.

Maandelijkse activiteit
Bij BV Veldhoven denken ze deze tussenstap gevonden te hebben. Van Bracht vertelt: “Tijdens de bestuursvergadering hebben we ons de vraag gesteld: Hoe gaan we het aantal leden weer omhoog kunnen krijgen? Daarbij is het idee van de dubbelleague ontstaan, dit om de recreanten/aspiranten een opstap te geven van één keer per 2/3 weken bowlen, naar het actieve verenigingsleven (1, 2x in de week gooien).” Dat heeft het bestuur van de vereniging aan het denken gezet, waarna het idee ontstond om vanuit de vereniging een maandelijkse wedstrijd te organiseren, voor potentiële leden.

“We hebben nagedacht over de opzet, waarbij de wens voor een handicap-dubbel-league al eens door onze leden was uitgesproken. Dat konden we nu mooi combineren. Om te voorkomend dat de trio-leagues (daar hebben we er 3 van) zouden leeglopen hebben we gezegd: We maken een dubbel-league waarin slechts één lid mag mee gooien. Hierdoor krijg je teams die óf nieuw zijn óf reeds minimaal één bekende hebben binnen de vereniging. Beiden natuurlijk doelgroep in het kader van ledenwerving.”

Format
Van Bracht vertelt verder over het format: “Het exacte wedstrijdformat kan zelf bepaald worden natuurlijk (afhankelijk van aantal beschikbare banen). Alles bij elkaar (in ons geval) voor € 120 per team, dus voor de meesten ook behapbaar. Het eerste seizoen was binnen enkele dagen vol. Daarbij hebben we geprobeerd de insteek op de avond zelf zo luchtig mogelijk te houden. 'Gewoon' lekker gooien, glaasje bier erbij etc... Bij de afsluiting-avond ook nog een schaal borrelhappen en friet; Alles om het zo laagdrempelig mogelijk te houden.”

Positieve feedback geeft vertrouwen in de toekomst
“Onze laatste speelavond zou 27-3-2020 zijn, maar vanwege corona hebben we deze pas eind september kunnen spelen”, vervolg Van Bracht. “Helaas was dit voor de overgang naar de normale leagues nét te laat, maar met de juiste timing had dit zeker leden kunnen opleveren. Feedback van de meesten was erg positief; Het is dus alleen de tijd waarin we leven die ervoor heeft gezorgd dat de teller (voor nu) op 0 nieuwe leden is blijven steken. Dit seizoen wilden we in oktober beginnen, maar ook nu zijn we weer 'grounded'. Op de lange termijn hopen wij erop dat de vrijdagavond het springplankje wordt voor de fanatieke recreant, het idee (vrije training) van Zoetermeer gaan we hierin ook bekijken.”

Een prachtig voorbeeld van het zoeken naar een nieuwe match tussen het aanbod en het potentieel aan bowlers in het centrum. We hopen dan ook voor BV Veldhoven dat zij de league snel kunnen hervatten!

Het goede voorbeeld vanuit BV Dekker Zoetermeer waar Van Bracht naar refereert komt een volgende keer aan bod. Heeft jouw vereniging ook een goed voorbeeld dat andere verenigingen kan inspireren? Deel het met ons via de mail.

Voor meer informatie over BV Veldhoven, ga naar bvveldhoven.nl of volg de vereniging via facebook.

Misschien ook interessant...