Online meeting met bestuursleden vooral in het teken van vooruit kijken!

donderdag 29 oktober 2020

Dinsdag 27 oktober organiseerden we een nieuwe online meeting met de voorzitters van aangesloten verenigingen. Een initiatief dat ontstaan is tijdens de coronacrisis waarbij fysieke ontmoeting niet mogelijk is. Een initiatief ook dat voorlopig nog op de agenda blijft staan.

Dinsdag 27 oktober organiseerden we een nieuwe online meeting met de voorzitters van aangesloten verenigingen. Een initiatief dat ontstaan is tijdens de coronacrisis waarbij fysieke ontmoeting niet mogelijk is. Een initiatief ook dat voorlopig nog op de agenda blijft staan. Dit keer waren namens de NBF voorzitter Bob Schut, bestuursleden Bep Klaassen-Van Persie en Christian de Boer en bureaumedewerkers Kevin de Haan en Jan Jaap van der Sar aanwezig. Bestuursleden van 22 verenigingen, voornamelijk voorzitters, schoven digitaal aan.

Update coronavirus
De meeting startte om 19.30 uur, op dat moment waren Premier Rutte en minister De Jonge de laatste vragen met betrekkening tot de coronacrisis nog aan het beantwoorden in live tv-uitzending. In het half uur dat er aan vooraf ging werd duidelijk dat de overheid de situatie nog altijd tegen het licht houdt en het nog te vroeg was om iets te kunnen zeggen over eventuele nieuwe maatregelen. Wel werd aangegeven dat we er rekening mee moeten houden dat de situatie zoals die nu is langer duurt dan tot begin november.

Weinig verandering, onzekerheid blijft
Dat betekent dat de situatie voor alle verenigingen voorlopig gelijk blijft. Wat die situatie is, dat verschilt per vereniging. Van de verenigingen die tijdens de online meeting vertegenwoordigd waren, ligt het bowlen bij de meeste verenigingen stil. Leden worden, waar mogelijk, aangemoedigd om te gaan trainen. Goed voor henzelf én de ondernemer. Toch zijn er ook nog verenigingen in het land waar wel georganiseerd gespeeld kan worden, vanwege de ruimte in het centrum en/of het lage aantal deelnemers en in overleg met de veiligheidsregio. De onzekerheid blijft over de komende periode, omdat we ons realiseren dat bowlingcentra zich op de grens begeven van de verschillende fases. Wij hopen vooral dat we langzaam weer stappen voorwaarts kunnen zetten en niet terug hoeven naar volledige sluiting van alle centra.

Terug naar de meeting: Daarin hoefden we verder niet langer stil te staan bij het coronavirus. Alle verenigingen hebben de zaakjes op orde en zodra de situatie verandert, dan wordt daar naar gehandeld. De mogelijkheid om daarbij ruggespraak te houden met de NBF blijft.

Evenementen 2021
Het tweede onderdeel op de agenda van de online meeting was de planning voor NBF evenementen in 2021. Tijdens de bondsvergadering is gevraagd om inzichtelijk te maken wanneer de NBF verwacht besluiten te nemen over de komende evenementen en de Nationale Trio Leagues. Een eerste voorstel is met de aanwezige bestuursleden gedeeld, waarin de Go / No Go momenten per evenement onder elkaar zijn gezet.

Met name de Nationale Trio Leagues krijgen de komende periode veel aandacht, waar we op 1 december een voorstel willen presenteren. Daarbij werd terecht opgemerkt dat teams die zich al hebben ingeschreven, de kans moeten krijgen hun inschrijving te overwegen met alle kennis die dat moment voor handen is over de toekomst. Zoals het wellicht ook mogelijk gemaakt kan worden dat nieuwe teams zich alsnog kunnen aanmelden.

Vanuit de verenigingen werd nog aandacht gevraagd voor de Verenigingskampioenschappen (VK). Wat gebeurt er met de organisatie daarvan én met de Dag der Kampioenen die daarop volgt, als bijvoorbeeld in de ene helft van het land de VK wel gespeeld kunnen worden en in de andere helft van het land niet. Het is een vraag die woensdag 4 november wordt meegenomen in de NBF bestuursvergadering. Kort na die vergadering wordt de volledige lijst van Go / No Go momenten voor alle aankomende NBF evenementen gedeeld op deze website.

Verenigingsondersteuning
Vervolgens was het tijd voor het derde en laatste agendapunt: Verenigingsondersteuning. Dit punt stond oorspronkelijk op de agenda van de NBF Bondsvergadering (10 oktober jl.), maar is daar van de agenda afgehaald om die online vergadering te verspoedigen. Nu konden bureaumedewerkers Kevin de Haan en Jan Jaap van der Sar rustig de tijd nemen om meer te vertellen over het ledenonderzoek dat in het voorjaar van 2020 is gehouden, de verenigingsmonitor die vorig seizoen is gehouden en de start van het project: Slagvaardig Organiseren in de Sport (SOS).

Ledenonderzoek
Ruim 600 leden namen voor de zomer de moeite deel te nemen aan een onderzoek over hun lidmaatschap en alles wat daarbij hoort: de vereniging, georganiseerde leagues en toernooien, MijnNBF, het tabloid Bowlen.nl, onze opleidingen en hun beeld over de bowlingsport. De uitkomsten geven het bondsbureau richting voor de toekomst, o.a. hoe meer waarde aan het lidmaatschap toe te voegen.

Klik hier voor een verzameling van enkele resultaten uit het onderzoek. Ook via deze weg willen we nogmaals alle ruim 600 leden bedanken voor de tijd die zij hebben genomen mee te werken aan het onderzoek.

Verenigingsmonitor
Iedere 2 jaar organiseert de NBF zo'n verenigingsmonitor, om te peilen hoe de verenigingen er voor staan, in hoeverre de dienstverlening vanuit de NBF nog aansluit en waar de NBF zich in de toekomst voor moet inzetten. Enkele resultaten werden door Kevin gepresenteerd aan de aanwezige bestuurders, waarbij met name werd stil gestaan bij de onderwerpen Ledenwerving en -behoud. Zoals je via onderstaande link kan zien, de belangrijkste onderwerpen wat de verenigingen betreft om zich op te richten.

Klik hier voor een samenvatting van alle resultaten van de NBF Verenigingsmonitor 2019

De online meeting werd dinsdagavond direct goed benut door de bestuursleden om goede ervaringen met betrekking tot ledenwerving en -behoud met elkaar te delen en elkaar daarop te bevragen. Zo deelde Arie van Duin, bestuurslid bij BV Spijkenisse, over de goede ervaringen in het gezamenlijk optrekken met de gemeente, waarmee zij via het schoolbowlen nieuwe leden aan zich hebben gebonden.

Jos van Bracht, voorzitter van BV Veldhoven, deelde het initiatief om maandelijks in Veldhoven een open toernooi te organiseren, om zo meer mensen enthousiast te maken voor de georganiseerde bowlingsport. Het initiatief dat Kevin Reeuwijk, voorzitter van BV Dekker Zoetermeer, vervolgens deelde sloot daar goed op aan: In Zoetermeer worden trainingen georganiseerd om mensen kennis te laten maken met de bowlingsport.

Deze initiatieven hebben één ding gemeen: De drempel om in aanraking te komen met de georganiseerde bowlingsport wordt verlaagd, ten opzichte van het als nieuw lid van de vereniging direct moeten instappen in de huisleague.

Meer over deze goede voorbeelden delen we binnenkort op onze website, ter inspiratie voor anderen. De uitdaging die ons werd voorgelegd om ook het NBF lidmaatschap laagdrempelig te houden werd door het bestuur ter harte genomen. Het blijft één van onze ambities om zoveel mogelijk fanatieke bowlers, en dat zijn er veel in het land, op verschillende manieren te binden en boeien voor de georganiseerde bowlingsport.

Slagvaardig Organiseren in de Sport (SOS)
Het SOS-project sluit daar naadloos op aan. Het project is een initiatief vanuit NOC*NSF, waarvoor sportbonden ondersteuning konden aanvragen op basis van een goed plan dat aan alle criteria voldeed.

De NBF heeft hier aan voldaan met een plan dat zich richt op het structureel aantrekken van nieuwe doelgroepen binnen verenigingen. Met het inmiddels gestarte project gaan we in eerste instantie met drie verenigingen de uitdaging aan. Al jaren loopt het aantal leden van bowlingverenigingen en de NBF terug. O.a. met dit project willen we daar samen met de verenigingen een ommekeer in maken.

De meeste verenigingen hebben al een mooi (activiteiten)aanbod voor de sportbowler. Diverse competities, trainingen en toernooien en los daarvan ook nog eens een flinke korting op de baanhuur. Echter is de stap van maandelijks recreatief bowlen met wat vrienden of collega's naar bowlen in een competitie met bowlers die 200 gemiddeld gooien een enorme stap. Zoals diverse verenigingen ook al concludeerden. Het SOS project van de NBF richt zich erop om voor die nieuwe doelgroep een speciaal activiteitenaanbod te ontwikkelen wat perfect aansluit bij hun behoeften. Dit aanbod staat los van de al bestaande huisleagues.

Elke vereniging is anders. De samenstelling, het bowlingcentrum, de omgeving, de demografie, het heeft allemaal invloed op welke doelgroepen in een bowlingcentrum komen. Daarom is in elk bowlingcentrum een andere doelgroep interessant om ons op te richten. Daarom leveren we met elke deelnemende vereniging maatwerk specifiek voor die locatie.

In een goede samenwerking tussen de lokale vereniging en de NBF onderzoeken we de behoeften van de gekozen doelgroep, ontwikkelen we een passend aanbod en voeren we dit ook uit. In de tussentijd leren we met behulp van een externe expert meer over het zo goed mogelijk omgaan met deze doelgroepen, zodat de vereniging na het project ook een structureel aanbod kan blijven aanbieden voor nieuwe doelgroepen.

Updates over dit project worden de komende maanden gedeeld via onze kanalen. Ook wanneer nieuwe verenigingen zich hierbij kunnen aansluiten.

Heb je nu al vragen over het project? Neem dan contact op met projectleider Kevin de Haan via kdehaan@nbfbowlen.nl

Vooruit kijken
Met de presentatie van Kevin kwam er een einde aan deze online meeting met bestuursleden van aangesloten verenigingen. Het is goed te constateren dat de meeste bestuursleden de moed erin houden, ondanks dat deze crisis een zware wissel trekt op onze sportieve activiteiten. Zo wordt er volop naar de toekomst gekeken, om er als vereniging weer te staan zodra alle maatregelen voorbij zijn.

Vooruit kijken doen wij ook, naar de volgende online meeting. Die staat weer gepland op maandagavond dit keer, maandag 7 december 2020 om precies te zijn. We hopen dan nog meer vertegenwoordigers van verenigingen te zien aanschuiven. Het kanaal in MS Teams is 24/7 beschikbaar en wordt dagelijks bekeken. Schroom dus niet om bij vragen en/of opmerkingen te wachten tot 7 december.

Voor vragen over deze online meetings en toegang hiertoe, stuur een mail naar jjvandersar@nbfbowlen.nl.


Misschien ook interessant...