Terugblik online verenigingsoverleg 18 januari

maandag 31 januari 2022

Dinsdag 18 januari waren ruim 30 verenigingen aanwezig bij een nieuw online verenigingsoverleg. We blikken kort terug op dit overleg met verenigingsbesturen.


Coronamaatregelen
Er werd even stil gestaan bij de coronamaatregelen die momenteel van kracht zijn. Je vindt ze hier. De regels zijn momenteel helder. Er werden verder ook geen nieuwe vragen gesteld.

Binnengekomen vragen
Bij online verenigingsoverleggen kunnen bestuursleden van verenigingen vooraf altijd vragen en/of opmerkingen insturen. Dit keer ontvingen we vragen over de volgende onderwerpen:

WBTR
Tijdens eerdere overleggen is gesproken over collectiviteitskorting bij het aanpassen van de statuten, iets wat iedere vereniging de komende periode moet doen i.v.m. de WBTR. Helaas is het tot op heden niet gelukt om die korting te realiseren en de verwachting is op dit moment dat het ook niet lukt.

Duur leagues
In de eerste helft van het seizoen zijn enkele speeldagen uitgelopen, wat voor discussie met ondernemers heeft gezorgd. Eén van de betrokken verenigingen vroeg zich af hoe het in de rest van het land gaat. Uit de reacties bleek dat het over het algemeen altijd goed gaat, maar dat er verschillende oorzaken kunnen zijn waardoor een speeldag, ook in de huisleagues, wel eens uitloopt. Dan is goede communicatie met de teams, de wedstrijdleider en de ondernemer belangrijk, om tot een oplossing te komen

String banen
Omdat in Sittard binnenkort de freefall machines worden vervangen door string machines, werd gevraagd naar de status van strings binnen de NBF. We hadden vanuit de NBF graag meer informatie en vooral ervaringen verzameld, maar door de lockdowns is dat er sinds 2020 nauwelijks van gekomen. We hopen die gelegenheid in 2022 te krijgen, om steeds beter feeling te krijgen met deze nieuwe machines.

Gezien de ontwikkelingen in heel de wereld, waarbij steeds meer bowlingcentra overstappen op strings, lijkt het onontkoombaar dat er ook steeds meer leagues en/of toernooien op gespeeld worden. Voor nu blijft het standpunt dat de NBF de stringbanen erkent, dat er toernooien op gespeeld mogen worden, maar er zelf nog geen wedstrijden op organiseert, m.u.v. van leagues waarbij alle teams akkoord zijn gegaan.

Ledenwerving
In februari wordt een vervolg gegeven aan het SOS-traject, wat staat voor Slagvaardig Organiseren Sport. Het traject staat in het teken van verandering en ledenwerving. Met 5 verenigingen wordt het traject opgestart en op korte termijn ontvangen alle verenigingen hier meer informatie over.

Vooruitblik tweede seizoenshelft
We zijn blij dat in de meeste centra de huisleagues weer opgestart zijn en hopen snel op meer versoepelingen, om ook weer nationale leagues en toernooien te kunnen spelen.

De NBF organiseert de komende maanden o.a. de Ton Zandboer Cup, de Stedenontmoeting Senioren en de Nederlandse kampioenschappen. Verenigingen worden verzocht de informatie over deze events te delen met alle leden, zodat zij op de hoogte zijn en zich kunnen aanmelden.

Buiten de baan vraagt de NBF aandacht voor de verenigingsmonitor die verenigingen binnenkort ontvangen en bereiden we ons voor op de bondsvergadering die op 18 juni 2022 gepland staat.

Volgende online verenigingsoverleg
Het volgende online verenigingsoverleg staat gepland op maandag 28 februari 2022. Bestuursleden van alle aangesloten verenigingen worden uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

In de tussentijd kan het kanaal binnen de MS Teams omgeving ook door bestuursleden gebruikt worden om vragen te stellen, aan elkaar en de NBF, maar ook om goede voorbeelden te delen en kennis uit te wisselen. De mogelijkheid is er, maak er gebruik van.

Misschien ook interessant...

Praat mee over Diversiteit & Inclusie en Ledenwerving

Dinsdag 29 november organiseren wij weer een nieuw online verenigingsoverleg, waarbij dit keer diversiteit & inclusie en ledenwerving centraal staan.

Sportakkoord centraal tijdens online verenigingsoverleg 9 januari

We starten het nieuwe jaar direct met een online verenigingsoverleg, gratis toegankelijk voor bestuursleden van alle aangesloten verenigingen. Tijdens het overleg van 9 januari vertellen we jullie wat het Sportakkoord is en welke kansen dit jouw vereniging de komende jaren biedt.

NBF pakt draad weer op met talentontwikkeling

Na twee jaar van lockdowns, wil de NBF in april de draad weer op pakken wat betreft talentontwikkeling. De organisatie daarvan wordt anders ingezet dan voor de coronacrisis. Heb jij het talent en de ambitie om hierin mee te gaan? Meld je dan aan!

17 oktober: Online verenigingsoverleg over werving vrijwilligers

Ook in dit seizoen organiseren we iedere 6 weken een online verenigingsoverleg. Maandag 17 oktober staat de volgende op het programma, waarbij we ingaan op het werven van vrijwilligers voor de vereniging, bestuursleden in het bijzonder.