Sportakkoord centraal tijdens online verenigingsoverleg 9 januari

woensdag 21 december 2022

We starten het nieuwe jaar direct met een online verenigingsoverleg, gratis toegankelijk voor bestuursleden van alle aangesloten verenigingen. Tijdens het overleg van 9 januari vertellen we jullie wat het Sportakkoord is en welke kansen dit jouw vereniging de komende jaren biedt.

Wat is het Sportakkoord?
Het landelijke Sportakkoord is er om sport toegankelijk te maken voor iedereen, in iedere gemeente. Via het lokale Sportakkoord spreken partijen uit de sport, maatschappelijke organisaties, bedrijven en de gemeente lokaal af hoe zij met elkaar de eigen sport- en beweegambities kunnen bereiken. Met als doel de toekomstbestendigheid van de sport te vergroten. Van de lokale sportakkoorden wordt een actieplan gemaakt. Iedere sportclub kan op elk moment instappen en meedoen.

Wat betekent dat voor onze sport?
Vanuit de overheid wordt geld beschikbaar gesteld voor het organiseren van sport. Dat gebeurt o.a. door middel van het sportakkoord. Het geld is beschikbaar, maar komt niet automatisch bij alle sportverenigingen, en dus alle bowlingverenigingen, terecht. We moeten daar zelf actie op ondernemen.

Kansen die het Sportakkoord biedt voor jouw vereniging
Tijdens het overleg van 9 januari introduceren we het Sportakkoord, vertellen we wat er de komende periode gaat gebeuren en leggen we uit hoe jouw vereniging de komende jaren gebruik kan maken van het sportakkoord, om bijvoorbeeld leden te werven, bestuursleden & trainers op te leiden of een evenement te organiseren.

Meld je aan voor het online verenigingsoverleg op 9 januari
Het online verenigingsoverleg, dat het NBF-bestuur en de bureaumedewerkers iedere 6 weken organiseren, is toegankelijk voor alle bestuursleden van aangesloten verenigingen. Het overleg start om 19.30 uur en wordt georganiseerd met behulp van het programma MS Teams.

Alle verenigingen hebben 21 december een uitnodiging ontvangen per mail, met daarin een link om aan te melden. Geen mail ontvangen? Laat het ons weten via info@nbfbowlen.nl

We maken tijdens het overleg ook altijd even ruimte voor actualiteiten en eventuele binnengekomen vragen. Bij opgaaf voor het overleg kunnen eventuele vragen alvast gesteld worden.


Misschien ook interessant...

NK 2022 in mei, juni & juli: Voor alle bowlers!

Van 15 mei t/m 3 juli vinden de Nederlandse kampioenschappen 2022 plaats in Bowling Eindhoven. Alle leden van de NBF kunnen deelnemen aan deze Nederlandse kampioenschappen. De inschrijving opent op maandag 28 maart, om 12.00 uur.

Regels rondom bowlingbal veranderd, maar nog niet bij iedereen bekend

Vanaf seizoen 2020-2021 zijn de regels rondom de gaten van de bowlingbal veranderd. In de praktijk merken we dat deze nieuwe regels nog niet bij iedereen bekend zijn. Daarom vragen we nu nogmaals aandacht voor de aanpassingen.

Terugblik online verenigingsoverleg 18 januari

Dinsdag 18 januari waren ruim 30 verenigingen aanwezig bij een nieuw online verenigingsoverleg. We blikken kort terug op dit overleg met verenigingsbesturen.

NBF pakt draad weer op met talentontwikkeling

Na twee jaar van lockdowns, wil de NBF in april de draad weer op pakken wat betreft talentontwikkeling. De organisatie daarvan wordt anders ingezet dan voor de coronacrisis. Heb jij het talent en de ambitie om hierin mee te gaan? Meld je dan aan!