De NBF is er voor alle bowlers

woensdag 3 augustus 2022

Hoe fantastisch zou het zijn als elke sportclub iedereen met open armen ontvangt? Als NBF staan we voor een inclusieve sport, sport waar geen ruimte is voor uitsluiting op welke manier dan ook. Ook iedere transgender sporter moet kunnen sporten in het door hem/haar gewenste geslacht.

NOC*NSF heeft richtlijnen opgesteld zodat sportdeelname van transgenders mogelijk en prettig is. In de komende maanden zullen we binnen de NBF in gesprek gaan hoe we deze richtlijn eigen gaan maken. Wil je meepraten? Mail dan naar Manon van Esch via mvanesch@ntfu.nl

Manon is een collega vanuit Sportcluster Veenendaal, het samenwerkingsverband van de NBF met de Nederlandse Toerfiets Unie en de Nederlandse Onderwatersport Bond.


Misschien ook interessant...