De NBF is er voor alle bowlers

woensdag 3 augustus 2022

Hoe fantastisch zou het zijn als elke sportclub iedereen met open armen ontvangt? Als NBF staan we voor een inclusieve sport, sport waar geen ruimte is voor uitsluiting op welke manier dan ook. Ook iedere transgender sporter moet kunnen sporten in het door hem/haar gewenste geslacht.

NOC*NSF heeft richtlijnen opgesteld zodat sportdeelname van transgenders mogelijk en prettig is. In de komende maanden zullen we binnen de NBF in gesprek gaan hoe we deze richtlijn eigen gaan maken. Wil je meepraten? Mail dan naar Manon van Esch via mvanesch@ntfu.nl

Manon is een collega vanuit Sportcluster Veenendaal, het samenwerkingsverband van de NBF met de Nederlandse Toerfiets Unie en de Nederlandse Onderwatersport Bond.


Misschien ook interessant...

Europese jeugdkampioenschappen 2021 uitgesteld

De Europese jeugdkampioenschappen 2021, waarbij de NBF verantwoordelijk is voor de organisatie, zijn in overleg met alle betrokken partners uitgesteld. Gezien de huidige situatie in Europa met betrekking tot het coronavirus is het niet haalbaar om de kampioenschappen in maart & april te organiseren.

Update coronavirus: geen bowlingactiviteiten t/m 28 april

Dinsdag 31 maart zijn door het kabinet nieuwe maatregelen gepresenteerd in het kader van het coronavirus. In het kort: Het is niet mogelijk om t/m 28 april 2020 bowlingactiviteiten te organiseren.

Nieuw online voorzittersoverleg op dinsdag 27 oktober

Zoals eerder aangekondigd organiseren we a.s. dinsdag 27 oktober een nieuw online voorzittersoverleg via MS Teams. Vanzelfsprekend komt de actualiteit rondom het coronavirus aan bod, maar dit keer willen we ook de uitkomsten van de laatste verenigingsmonitor en het ledenonderzoek van eind vorig seizoen met de voorzitters delen.

Update coronavirus: Bizarre tijden voor bowlingondernemers

Het zijn bizarre tijden voor bowlingondernemers en daarmee ook voor de Nederlandse Bowling Federatie en alle aangesloten leden. De afgelopen 3 dagen is er een storm van tegenstrijdige berichten op ons afgekomen, waaruit op moment van schrijven nog altijd geen duidelijkheid gecreëerd kan worden.