Update coronavirus: Nieuwe maatregelen hebben ook invloed op de bowlingsport

woensdag 14 oktober 2020

Dinsdag 13 oktober zijn door het kabinet nieuwe maatregelen bekend gemaakt, waarmee zij de toename van het aantal coronapatiënten een halt willen toeroepen. Deze nieuwe maatregelen, die ook van invloed zijn op de bowlingsport, gaan woensdagavond 14 oktober om 22.00 uur in.

Dinsdag 13 oktober zijn door het kabinet nieuwe maatregelen bekend gemaakt, waarmee zij de toename van het aantal coronapatiënten een halt willen toeroepen. Deze nieuwe maatregelen, die ook van invloed zijn op de bowlingsport, gaan woensdagavond 14 oktober om 22.00 uur in.

Nieuwe maatregelen
Helaas zijn de ontwikkelingen rondom het aantal coronapatiënten niet goed, waardoor het kabinet zich genoodzaakt ziet om nieuwe maatregelen in te voeren. Een besluit waar wij als NBF natuurlijk van balen, maar volledig begrip voor hebben. Alleen samen kunnen we verdere verspreiding van het virus tegengaan.

Het kabinet heeft een 'gedeeltelijke lockdown' aangekondigd. Voor de sport betekent dit dat iedereen vanaf achttien jaar alleen mag sporten op anderhalve meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan vier personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan. Voor de jeugd tot achttien jaar gelden uitzonderingen. De nieuwe maatregelen gelden vanaf woensdag 14 oktober 22.00 uur en in de weken tot 27 oktober beoordeelt het kabinet wat er daarna nodig is. Zie ook het bericht op nocnsf.nl.

Gevolgen voor de bowlingsport
Op moment van schrijven is nog niet duidelijk wat de exacte gevolgen voor de bowlingsport zijn. Helder is dat in ieder geval t/m 27 oktober alle activiteiten op de NBF wedstrijdkalender geannuleerd zijn. Duidelijk is ook dat we ons moeten aanpassen. Het wachten is nog op de lokale noodverordeningen, die nooit direct de volgende ochtend gereed zijn.

Afhankelijk van die lokale richtlijnen kan een bowlingcentrum wel of niet open blijven. Pas wanneer dat bekend is, kan bepaald worden welke bowlingactiviteiten nog kunnen plaats vinden. Ditmaal moet daarbij de 1,5e meter afstand ook in de spelersruimte in acht genomen worden.

Gezien de verschillen per bowlingcentrum wat er kan en wat er mag vanuit de veiligheidsregio, is het voor de NBF niet mogelijk om één protocol op te stellen dat geldt voor alle bowlingverenigingen in Nederland. Ons advies aan de aangesloten verenigingen is wederom om in gesprek te gaan met de bowlingondernemer en (eventueel in gezamenlijkheid) met de lokale autoriteiten, over wat wel en niet kan en mag.

Advies: Neem je verantwoordelijkheid
De NBF hoopt dat het voor onze leden mogelijk blijft om de bowlingsport te beoefenen. Sport in het algemeen en dus ook de bowlingsport, heeft een belangrijke sociale en maatschappelijke functie. Zeker in deze tijd is het prettig om even in beweging te komen en/of je gedachten te kunnen verzetten.

Wanneer er in het centrum van jouw vereniging inderdaad nog gebowld kan worden, roepen we onze leden op verantwoordelijkheid te nemen in de keuzes die de komende periode gemaakt worden. Beperk het aantal verplaatsingen. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om naar een centrum elders in het land af te reizen waar wel gebowld kan worden, indien jouw centrum dicht blijft. Houd je aan alle geldende maatregelen. Ga daarbij niet opzoek naar de grens van het toelaatbare.

Neem contact op bij vragen
Eerder tijdens deze coronacrisis is al gebleken dat wanneer de NBF een inventarisatie heeft gemaakt van de situatie bij alle bowlingcentra, die achterhaalt is op het moment het gepubliceerd wordt. We vragen daarom alle verenigingen om goed in contact te blijven met de eigen leden. Wel ontvangen we graag bericht van de stand van zaken bij jullie vereniging.

Daarnaast denken we natuurlijk graag mee. Voor vragen en/of opmerkingen zijn wij bereikbaar via info@bowlen.nl. Voorzitters van verenigingen kunnen hun ervaringen delen in MS Teams.

We vertrouwen erop dat onze leden opnieuw onze verantwoordelijkheid nemen, zoals dat tot nu toe iedere keer gedaan is. Daarnaast houden we het geloof dat we ook in deze situatie weer kansen ontdekken en er initiatieven ontstaan die het verenigingsgevoel in leven houden en bijdragen aan een positieve toekomst!

Kijk voor meer informatie en updates met betrekking tot het coronavirus op http://nbf.bowlen.nl/corona

Misschien ook interessant...