Terugblik eerste online meeting met voorzitters

donderdag 18 juni 2020

Maandag 15 juni organiseerden wij een eerste online meeting met alle voorzitters van aangesloten bowlingverenigingen. In Micosoft teams kwamen ruim 40 voorzitters bij elkaar om bijgepraat te worden over de huidige stand van zaken en om ervaringen met elkaar te delen.

Maandag 15 juni organiseerden wij een eerste online meeting met alle voorzitters van aangesloten bowlingverenigingen. In Micosoft teams kwamen ruim 50 voorzitters bij elkaar om bijgepraat te worden over de huidige stand van zaken en om ervaringen met elkaar te delen.

Terugblik
De bijeenkomst, waarbij in totaal 51 voorzitters aanwezig waren, werd geopend door NBF-voorzitter Bob Schut. Hij keek terug op de afgelopen maanden en vertelde waar het bestuur en de bureaumedewerkers zich voor hebben ingezet. We zijn direct aangesloten bij diverse werkgroepen vanuit NOC*NSF en hebben ons continu laten informeren over de ontwikkelingen. Vervolgens hebben wij direct, net als alle andere sportbonden, gewerkt aan het protocol 'verantwoord bowlen in een 1,5e meter samenleving'. Dit protocol is tot stand gekomen in samenwerking met de NVB en gepresteerd aan de ministeries van VWS en Economische Zaken.

Al snel bleek dat al deze sportspecifieke protocollen niet één op één werden beoordeeld. Daaruit volgde de sporttakoverstijgende protocollen vanuit NOC*NSF voor buiten- en binnensporten. Hiervoor heeft de NBF de nodige input geleverd.

Lobby
Toen de eerste stofwolken van de coronacrisis optrokken, werd duidelijk dat lobby nodig was om op te komen voor bowlingcentra en de bowlingsport. Een lobby die wij op de achtergrond gevoerd hebben en waarbij vrijwel dagelijks contact was met NVB, NOC*NSF en de overheid. Zo hebben wij ook gehoor gegeven aan de oproep van Rudmer Heerema, woordvoerder Sport van de VVD in de tweede kamer, om al onze vragen met hem te delen. Helaas leverde het niet direct het gewenste resultaat op van een snelle opening van centra, gelijk met de horeca. Toch heeft het bijgedragen aan de openstelling van vele locaties voor 1 juli en alle locaties na 1 juli.

Informatievoorziening
Ondertussen heeft de NBF gewerkt aan de juiste informatievoorziening naar onze leden toe. Het eerste resultaat is de webpagina http://nbf.bowlen.nl/corona. Hierop voorzien wij in maatregelen en alternatieve spelvormen voor de eerste periode dat er weer gebowld kan worden: zonder wedstrijden en met in achtneming van de 1,5e meter maatregelen.

De volgende stap is informatievoorziening voor de herstart van onze leagues en daarmee de start van seizoen 2020-2021.

Meest gestelde vragen in de meeting
Daarmee kwamen we toe aan de vragen die vooraf zijn ingestuurd door diverse voorzitters en de vragen die tijdens de meeting gesteld konden worden. De meeste vragen hadden betrekking op: "Wat mag en kan er straks weer?!" Wat is de status van het protocol dat is opgesteld, welke zekerheid is er over de opening van bowlingcentra en welke vormen van (wedstrijd)bowlen zijn straks weer mogelijk. De komende dagen beantwoorden wij deze vragen.

Na de meeting hebben wij vanuit NOC*NSF het nieuwste Protocol Verantwoord Sporten, aangevuld met binnensporten, ontvangen. Het document is hier te downloaden. "Dit protocol kan onder voorbehoud van de persconferentie van 24 juni per 1 juli gelden", aldus NOC*NSF.

Die persconferentie van 24 juni is voor ons belangrijk om bovenstaande vragen te kunnen beantwoorden aan al onze leden. Er zijn op dit moment nog veiligheidsregio's waar gecommuniceerd wordt dat binnensport pas per 1 september mogelijk is. Dit zorgt voor verwarring. Mogelijk passen die regio's de berichtgeving pas aan na de persconferentie. Zo niet, dan neemt de NBF contact op.

Na 24 juni nemen wij het Protocol Verantwoord Sporten nogmaals door en bekijken we welke maatregelen specifiek van toepassing zijn op de bowlingsport. Indien mogelijk passen wij hierop ons eigen protocol aan. Dat protocol moet houvast bieden voor alle aangesloten verenigingen.

Het nieuwe bowlen
De meeste onzekerheid is er over de (wedstrijd)vormen van bowlen die na 1 juli en mogelijk na 1 september weer zijn toegestaan. Uiterlijk in de week van 22-26 juli presenteren wij onze voorstellen voor de Nationale Trio Leagues, die wij communiceren met alle verenigingen en alle teamcaptains. Daarbij hoort ook het uitstellen van de deadline voor inschrijven t/m 31 juli, waarmee we alle verenigingen en teams de ruimte willen bieden zich goed te laten informeren, om vervolgens een goede afweging te kunnen maken om zich wel of niet aan te melden.

O.a. de volgende vraag hebben wij vandaag aan NOC*NSF gesteld: Wanneer per 1 september sporten in competitieverband is toegestaan, geldt dit dan ook voor binnensporten? Zo ja, mogen we er dan vanuit gaan dat de 1,5e meter maatregel niet toegepast hoeft te worden?

Antwoord krijgen op deze vragen heeft voor ons prioriteit om alle verenigingen goed te kunnen informeren en adviseren over wat er straks weer mag en kan. Daarbij moeten we blijven realiseren dat alles onder voorbehoud is van de ontwikkeling van het aantal coronapatiënten. En dat zal voorlopig nog wel zo blijven.

Vervolg
Zo werden in de online meeting nog diverse onderwerpen besproken, van aansprakelijkheid tot het gebruik van mondkapjes. Sommige vragen konden direct beantwoord worden, met andere vragen zijn wij momenteel nog bezig. Deze vragen worden z.s.m. in Mircosoft Teams beantwoord.

Aan het eind van de meeting werd geconstateerd dat zo'n online bijeenkomst voor herhaling vatbaar is. Niet in de laatste plaats door de geweldige discipline van alle aanwezigen om een online bijeenkomst met 50+ personen goed te laten verlopen.

Ook wij hebben de meeting als zeer prettig ervaren en plannen binnenkort een nieuwe online meeting in. Voorzitters kunnen in de tussentijd vragen en/of opmerkingen met ons blijven delen via MS Teams, zoals ook jij eventuele vragen aan ons kan stellen via info@bowlen.nl, ons contactformulier of via onze social media kanalen.

Ben jij voorzitter maar nog niet aangemeld in MS Teams? Stuur dan een mail naar collega Edwin van Delden en dan verwelkomen we je hopelijk bij de volgende meeting.

Misschien ook interessant...