Definitief streep door seizoen Nationale Trio Leagues

maandag 30 november 2020

Eerder hebben we gecommuniceerd uiterlijk 1 december een besluit te nemen over doorgang van de Nationale Trio Leagues. Besloten is om dit seizoen niet door te laten gaan en de huidige indeling door te schuiven naar september 2021 voor het nieuwe seizoen 2021-2022.

Eerder hebben we gecommuniceerd uiterlijk 1 december een besluit te nemen over doorgang van de Nationale Trio Leagues. Besloten is om dit seizoen niet door te laten gaan en de huidige indeling door te schuiven naar september 2021 voor het nieuwe seizoen 2021-2022.

Te veel onzekerheid
Dit besluit is genomen tijdens de NBF-bestuursvergadering van 25 november jl. De afgelopen weken hebben we op het bondsbureau de mogelijkheden onderzocht om dit seizoen toch nog NTL te organiseren. We liepen daarbij tegen enkele obstakels aan. "Allereest is er op dit moment helaas nog geen zinnig woord te zeggen over het moment waarop indoor sporten in competitieverband, dus met meer dan 30 mensen, weer mag. De speeldag in januari lijkt volstrekt onhaalbaar. Vervolgens komen we dan in gedrang met het aantal overgebleven speeldagen en de beschikbaarheid van de bowlingcentra. Als je dan ook nog rekening houdt met ontvangen berichten dat teams geen interesse hebben in een halve competitie of überhaupt al terughoudend waren om dit seizoen nog in actie te komen was er naar onze mening maar één conclusie mogelijk", aldus Ronald de Groot, binnen de NBF verantwoordelijk voor de organisatie van de NTL.

Hoe nu verder?
We hopen natuurlijk zo snel mogelijk weer al onze bowlingactiviteiten te mogen hervatten, dus uiteindelijk ook weer regionale en landelijke leagues, toernooien en kampioenschappen. We houden daarom de data van het oorspronkelijke speelschema in het vizier, om waar mogelijk toch teamleagues te organiseren voor alle spelers en teams die daar net als wij toch enorm naar uitkijken. De komende periode buigen wij ons over de opzet van die speeldagen, die zeer waarschijnlijk een regionaal karakter krijgen en waarbij eenmalige deelname ook mogelijk is.

In overleg met de teams
Graag betrekken we de huidige NTL-teams bij het invullen van die speeldagen. Door middel van een online meeting op maandag 14 december (19.30 uur) hopen we alle input te verzamelen, op basis waarvan we uiteindelijk met één of meerdere voorstellen komen voor de invulling van die dagen.

Naast alle betrokken bowlingcentra, hebben ook alle teamcaptains vandaag een e-mail ontvangen waarin bovenstaande wordt meegedeeld. De teamscaptains zijn uitgenodigd om hun team tijdens de online meeting op 14 december te vertegenwoordigen. We maken die meeting direct van de gelegenheid gebruik om met elkaar na te denken hoe we de NTL beter kunnen promoten.

Uit onderzoek is gebleken dat de huidige teams deelname aan de NTL ontzettend leuk vinden, vooral vanwege de gezelligheid, het spelen in teamverband, de uitdaging van het bowlen in andere centra én op uitdagende, nieuwe oliepatronen. Toch lukt het niet om ons enthousiaste voor de NTL over te brengen op andere bowlers, want het aantal deelnemende teams neemt af. Een mooie uitdaging dus!

Reageer
We roepen alle teamcaptains op om te reageren op onze uitnodiging. Ook vragen en/of opmerkingen over bovenstaande kunnen natuurlijk gemaild worden naar Ronald de Groot, via wedstrijdzaken@nbfbowlen.nl. De teams die de deelnemersbijdrage voor dit seizoen al voldaan hadden krijgen die bijdrage teruggestort.

We hopen op begrip te kunnen rekenen voor dit besluit, ondanks de grote teleurstelling dat een heel NTL-seizoen niet door kan gaan. Door nu pas op de plaats te maken, hopen we bij te dragen aan een snellere terugkeer op de banen!

Gevolg van andere leagues
Het besluit dat voor de NTL genomen is geldt ook voor de leagues voor onze leden met een auditieve beperking. Ook de resterende speeldagen in de D-competitie zijn geannuleerd.

De NJTL in Zuid-Holland, Noord-Holland en Noord-Brabant gaan ook niet door. Voor de NJTL in Noord/Drenthe geldt dat wordt bekeken of het later in het seizoen nog waardevol is om de speeldagen toch te benutten. Dit zelfde geldt voor het Team Event in Noord-Holland en de regionale leagues in Zeeland en Limburg. De NTL regio's Noord/Drenthe en Oost zijn ook geannuleerd voor dit seizoen.

Ton Zandboer Cup
Tot slot is ook besloten de Ton Zandboer Cup niet in de originele vorm te organiseren in 2021. Daarbij is een start in januari gewenst, waarbij het direct gaat om uitwisseling en dus reisbeweging tussen twee verenigingen. De opzet zoals we die kennen van de Ton Zandboer Cup, waarbij teams het via een knock-out systeem tegen elkaar op nemen op weg naar de landelijke finale, wordt wel meegenomen in de overwegingen om later dit seizoen toch nog een vorm van teamcompetitie te kunnen organiseren.

Voor meer updates m.b.t. het coronavirus, ga naar nbf.bowlen.nl/corona.

Misschien ook interessant...

BV Den Bosch start met buiten trainingen

Kijken wat er wél kan, dat is wat ze bij bowlingvereniging Den Bosch doen. En dat resulteerde onlangs in de eerste buitentraining voor de jeugd. Zaterdag 10 april staat de tweede buitentraining op het programma.

Update coronavirus: De lobby gaat onverminderd door!

De persconferentie van onze minister-president Mark Rutte op 19 mei heeft niet direct duidelijkheid opgeleverd wanneer er in heel Nederland weer gebowld kan worden. Onze lobby om alle bowlingcentra per 1 juni te openen en daarbij de bowlingsport toe te staan, gaat daarom onverminderd door.

Dag der Kampioenen nog een seizoen verplaatst

De geplande Dag der Kampioenen 2020-2021 gaat in augustus en september van dit jaar niet door. Dit besluit is genomen na inventarisatie bij alle aangesloten verenigingen in relatie tot het organiseren van Vereningskampioenschappen. Natuurlijk ligt de lockdown waarmee we het dit seizoen te kampen hebben gehad ten grondslag aan dit besluit.

Online bijeenkomst voor begeleiders G-bowlen

Maandag 1 februari organiseert de NBF een netwerkbijeenkomst voor alle begeleiders die in Nederland betrokken zijn bij het bowlen voor mensen met een verstandelijke beperking. De bijeenkomst is bedoelt met elkaar de actualiteit rondom het coronavirus te bespreken en de gevolgen daarvan voor de specifieke doelgroep.