Definitief streep door seizoen Nationale Trio Leagues

maandag 30 november 2020

Eerder hebben we gecommuniceerd uiterlijk 1 december een besluit te nemen over doorgang van de Nationale Trio Leagues. Besloten is om dit seizoen niet door te laten gaan en de huidige indeling door te schuiven naar september 2021 voor het nieuwe seizoen 2021-2022.

Eerder hebben we gecommuniceerd uiterlijk 1 december een besluit te nemen over doorgang van de Nationale Trio Leagues. Besloten is om dit seizoen niet door te laten gaan en de huidige indeling door te schuiven naar september 2021 voor het nieuwe seizoen 2021-2022.

Te veel onzekerheid
Dit besluit is genomen tijdens de NBF-bestuursvergadering van 25 november jl. De afgelopen weken hebben we op het bondsbureau de mogelijkheden onderzocht om dit seizoen toch nog NTL te organiseren. We liepen daarbij tegen enkele obstakels aan. "Allereest is er op dit moment helaas nog geen zinnig woord te zeggen over het moment waarop indoor sporten in competitieverband, dus met meer dan 30 mensen, weer mag. De speeldag in januari lijkt volstrekt onhaalbaar. Vervolgens komen we dan in gedrang met het aantal overgebleven speeldagen en de beschikbaarheid van de bowlingcentra. Als je dan ook nog rekening houdt met ontvangen berichten dat teams geen interesse hebben in een halve competitie of überhaupt al terughoudend waren om dit seizoen nog in actie te komen was er naar onze mening maar één conclusie mogelijk", aldus Ronald de Groot, binnen de NBF verantwoordelijk voor de organisatie van de NTL.

Hoe nu verder?
We hopen natuurlijk zo snel mogelijk weer al onze bowlingactiviteiten te mogen hervatten, dus uiteindelijk ook weer regionale en landelijke leagues, toernooien en kampioenschappen. We houden daarom de data van het oorspronkelijke speelschema in het vizier, om waar mogelijk toch teamleagues te organiseren voor alle spelers en teams die daar net als wij toch enorm naar uitkijken. De komende periode buigen wij ons over de opzet van die speeldagen, die zeer waarschijnlijk een regionaal karakter krijgen en waarbij eenmalige deelname ook mogelijk is.

In overleg met de teams
Graag betrekken we de huidige NTL-teams bij het invullen van die speeldagen. Door middel van een online meeting op maandag 14 december (19.30 uur) hopen we alle input te verzamelen, op basis waarvan we uiteindelijk met één of meerdere voorstellen komen voor de invulling van die dagen.

Naast alle betrokken bowlingcentra, hebben ook alle teamcaptains vandaag een e-mail ontvangen waarin bovenstaande wordt meegedeeld. De teamscaptains zijn uitgenodigd om hun team tijdens de online meeting op 14 december te vertegenwoordigen. We maken die meeting direct van de gelegenheid gebruik om met elkaar na te denken hoe we de NTL beter kunnen promoten.

Uit onderzoek is gebleken dat de huidige teams deelname aan de NTL ontzettend leuk vinden, vooral vanwege de gezelligheid, het spelen in teamverband, de uitdaging van het bowlen in andere centra én op uitdagende, nieuwe oliepatronen. Toch lukt het niet om ons enthousiaste voor de NTL over te brengen op andere bowlers, want het aantal deelnemende teams neemt af. Een mooie uitdaging dus!

Reageer
We roepen alle teamcaptains op om te reageren op onze uitnodiging. Ook vragen en/of opmerkingen over bovenstaande kunnen natuurlijk gemaild worden naar Ronald de Groot, via wedstrijdzaken@nbfbowlen.nl. De teams die de deelnemersbijdrage voor dit seizoen al voldaan hadden krijgen die bijdrage teruggestort.

We hopen op begrip te kunnen rekenen voor dit besluit, ondanks de grote teleurstelling dat een heel NTL-seizoen niet door kan gaan. Door nu pas op de plaats te maken, hopen we bij te dragen aan een snellere terugkeer op de banen!

Gevolg van andere leagues
Het besluit dat voor de NTL genomen is geldt ook voor de leagues voor onze leden met een auditieve beperking. Ook de resterende speeldagen in de D-competitie zijn geannuleerd.

De NJTL in Zuid-Holland, Noord-Holland en Noord-Brabant gaan ook niet door. Voor de NJTL in Noord/Drenthe geldt dat wordt bekeken of het later in het seizoen nog waardevol is om de speeldagen toch te benutten. Dit zelfde geldt voor het Team Event in Noord-Holland en de regionale leagues in Zeeland en Limburg. De NTL regio's Noord/Drenthe en Oost zijn ook geannuleerd voor dit seizoen.

Ton Zandboer Cup
Tot slot is ook besloten de Ton Zandboer Cup niet in de originele vorm te organiseren in 2021. Daarbij is een start in januari gewenst, waarbij het direct gaat om uitwisseling en dus reisbeweging tussen twee verenigingen. De opzet zoals we die kennen van de Ton Zandboer Cup, waarbij teams het via een knock-out systeem tegen elkaar op nemen op weg naar de landelijke finale, wordt wel meegenomen in de overwegingen om later dit seizoen toch nog een vorm van teamcompetitie te kunnen organiseren.

Voor meer updates m.b.t. het coronavirus, ga naar nbf.bowlen.nl/corona.

Misschien ook interessant...