Teamcaptains online in gesprek over restant NTL-speeldagen

woensdag 16 december 2020

Maandag 14 december organiseerden we een online bijeenkomst met teamcaptains van de diverse Nationale Trio Leagues. Onderwerp van gesprek was de invulling van de resterende speeldagen van dit seizoen.

Maandag 14 december organiseerden we een online bijeenkomst met teamcaptains van de diverse Nationale Trio Leagues. Onderwerp van gesprek was de invulling van de resterende speeldagen van dit seizoen.

Voorstel
Eerder deze maand werd er definitief een streep gezet door het NTL seizoen 2020-2021 als gevolg van het coronavirus. Een flinke teleurstelling voor alle teams en hun spelers die zich dit seizoen graag tijdens 8 speeldagen met elkaar gemeten hadden.

Wanneer we van het positieve uitgaan, resteren ons dit seizoen nog één of meer dagen waarop oorspronkelijk een speeldag gepland stond. Aan die dagen willen we graag invulling geven voor die spelers die het spelen in teamverband zo lang hebben moeten missen.

Maandag zijn we digitaal in gesprek gegaan met teamcaptains over de invulling van deze dagen. We deden daarbij het volgende voorstel:
We willen, als de omstandigheden het toelaten, mogelijk al februari / maart 2021, op de NTL-data in een paar geselecteerde bowlingcentra teamtoernooien organiseren zodat iedereen in zijn/haar eigen regio kan bowlen. Deze teamwedstrijden kunnen als volgt ingevuld worden:
• Geïnteresseerde teams kunnen zich met 4 spelers aanmelden voor één of meer speeldagen in hun eigen regio.
• Alle teams worden opgesplitst in 2 doubles en spelen tijdens hun serie b.v. 6 games.
• Er worden zowel scratch- als handicapklassementen opgemaakt waarbij de scores van de beide doubles van hetzelfde team worden opgeteld voor een 4-men teamklassement.
• De teamresultaten van de verschillende dagen worden opgeteld waarna er voor de beste teams per bowlingcentrum mogelijkerwijs een finaledag volgt.

Bowlen zodra het kan!
Een lang verhaal kort: Diverse teamcaptains gaven aan dat hun team graag weer in actie komt zodra dit weer op een verantwoorde manier kan en zien graag de verdere uitwerking van bovenstaande voorstel tegemoet. Dat is dan ook precies waarmee wij nu aan de slag gaan.

Daarnaast werd aangegeven dat het goed en leuk is om tijdens de dagen verschillende formats te gebruiken, om zo met elkaar te ervaren waar het meeste enthousiasme voor is. Zo kan er bijvoorbeeld in bakerformat gespeeld worden en zijn er verschillende rankings mogelijk.

Promotie van de NTL
Ook is er gesproken over het promoten van de NTL onder leden die nu nog niet deelnemen. Een gemis voor hen, volgens alle aanwezigen in de online call. De NTL zorgt voor uitdaging door te bowlen in andere centra en op nieuwe oliepatronen dan tijdens de huisleagues. Daarnaast is deelnemen aan de NTL ook erg gezellig met zowel teamgenoten als tegenstanders.

De conclusie werd getrokken dat leden niet altijd het goede beeld hebben bij de NTL. Voor de NBF, maar ook de huidige teams en alle verenigingen is het zaak om het verhaal van de NTL te vertellen en te verspreiden, zodat we voor seizoen 2021-2022 meer leden enthousiast kunnen maken om zich in te schrijven!

Smaakt naar meer
Tijdens het overleg werd tevens duidelijk dat de mogelijkheid tot het aandragen van ideeën door spelers door de aanwezige teamcaptains erg werd gewaardeerd. Deze online bijeenkomst zal wat ons betreft daarom zeker een vervolg gaan krijgen.

We bedanken alle aanwezige teamcaptains voor hun inbreng en betrokkenheid, dat wordt enorm gewaardeerd! Wij gaan aan de slag met alle besproken punten en feedback en komen in het nieuwe jaar terug met een voorstel voor invulling van de resterende speeldagen.

Heb je vragen over bovenstaande of de NTL in het algemeen, stuur ons een mail via wedstrijdzaken@nbfbowlen.nl.

Misschien ook interessant...