CTB centraal bij online verenigingsoverleg

vrijdag 15 oktober 2021

Dinsdag 12 oktober vond online weer een verenigingsoverleg plaats. Het zgn. Coronatoegangsbewijs (CTB) kreeg de nodige aandacht. Daarnaast werden diverse vragen van verenigingen beantwoord.

Dinsdag 12 oktober vond online weer een verenigingsoverleg plaats. Het zgn. Coronatoegangsbewijs (CTB) kreeg de nodige aandacht. Daarnaast werden diverse vragen van verenigingen beantwoord.

Coronatoegangsbewijs
Tijdens het online verenigingsoverleg waren bestuurders van zo'n 20 verenigingen aanwezig, die in gesprek gingen met het NBF bestuur en een bureaumedewerker. Als eerste punt op de agenda stond het CTB. Sporten mag overal weer, maar omdat de bowlingsport wordt beoefend in de horeca, dient een CTB getoond te worden om toegang tot de bowling te verkrijgen. Dit zorgt bij diverse verenigingen voor teleurgestelde leden, die geen CTB kunnen of willen tonen.

De NBF volgt de lijn van de overheid en verwacht van ondernemers en verenigingen dat zij hetzelfde doen. In gesprek met andere bonden en NOC*NSF bleek al snel dat er landelijk geen versoepeling voor de zgn. horecasporten mogelijk is. Dat betekent overigens niet dat er lokaal geen mogelijkheden zijn om toch andere afspraken te maken met de ondernemer en/of de gemeente. We adviseren besturen dan ook om het gesprek lokaal te voeren en naar oplossingen te zoeken, indien een andere situatie gewenst is dan hoe die nu is.

Ondanks dat er niet veel reacties kwamen tijdens het overleg, werd duidelijk dat alle verenigingen inmiddels hun draai in het nieuwe seizoen aardig gevonden hebben en dat overal de huisleagues weer in volle gang zijn.

Vragen en opmerkingen
Zoals tijdens ieder verenigingsoverleg was er ook ruimte voor de aanwezige bestuurders om vragen en/of opmerkingen te delen.

Zo is er gesproken over de status van het overleg, omdat er gevraagd werd naar notulen en actielijsten. Voorzitter Bob Schut legde uit hoe het overleg tot stand is gekomen en benadrukte het informelere karakter van het overleg. Anders dan deze updates op onze website komen er dan ook geen verslag en/of actielijsten van de overleggen. Het bestuur en de bureaumedewerkers dragen zorg voor het beantwoorden en/of afhandelen van alle gestelde vragen. Indien een vereniging zich daarin niet gehoord voelt, verwachten we dat daarvan melding wordt gemaakt.

Ledenwerving en -behoud
Vervolgens werd gesproken over de visie en strategie van de NBF als het gaat om ledenbehoud en ledenwerving. Ook uit een kleine enquête bleek dat veruit de meeste verenigingen gebaat zijn bij ondersteuning op deze twee onderwerpen. De NBF koos er voor corona voor om verenigingen vooral één op één te ondersteunen bij ledenwerving en -behoud, omdat iedere vereniging anders is en ook alle kansen op nieuwe leden anders zijn. Afhankelijk van vele factoren. Die lijn wil de NBF doortrekken, maar daarnaast wordt vanaf november ook gehoor gegeven aan de oproep om centraal aandacht aan deze onderwerpen te besteden. Verenigingen wordt gevraagd om onderling voorbeelden en ideeën uit te wisselen en tevens wordt de ondersteuning vanuit de NBF besproken.

Tot slot
Aan het einde van het overleg werd de datum van het volgende overleg nogmaals gedeeld: maandagavond 15 november 2021, 19.30 uur. Ook werd nogmaals aandacht gevraagd voor het opleidingsaanbod van de NBF voor dit seizoen en het feit dat de inschrijving voor de Stedenontmoeting Senioren 50+ inmiddels geopend is.

Misschien ook interessant...