Verslag online verenigingsoverleg 13 juli

woensdag 14 juli 2021

Dinsdag 13 juli organiseerden we een nieuw online verenigingsoverleg, dat sinds dit seizoen iedere 6 weken plaatsvindt. Bestuursleden van 20 verenigingen gingen met elkaar en met bestuurders en bureaumedewerkers van de NBF in gesprek.

Dinsdag 13 juli organiseerden we een nieuw online verenigingsoverleg, dat sinds dit seizoen iedere 6 weken plaatsvindt. Bestuursleden van 20 verenigingen gingen met elkaar en met bestuurders en bureaumedewerkers van de NBF in gesprek.

Covid-19
Het online verenigingsoverleg is gestart als initiatief om verenigingsbestuurders op een laagdrempelige manier bij te praten over de actualiteiten rondom het coronavirus. Gedurende het seizoen kwamen daar andere actualiteiten bij, zoals ledenwerving en -behoud, de seizoensovergang, planning van evenementen etc.

Tijdens de bijeenkomst van 13 juli was er weinig nieuws met betrekking tot het coronavirus. We zijn net als iedereen geschrokken van het gestegen aantal besmettingen van de afgelopen periode. De verwachting is echter niet dat het op korte termijn leidt tot nieuwe maatregelen die onze sportbeoefening in de weg zitten.

Lidmaatschap 2021-2022
Veel verenigingen hebben leden inmiddels geïnformeerd over seizoen 2021-2022 en de stijgende besmettingscijfers zorgen bij sommige leden voor twijfels over komend seizoen. Juist om die reden heeft de NBF besloten om de deadline voor afmelding met één maand te verschuiven, naar 1 oktober 2021. Dit betekent dat er nu nog 2,5 maand tijd is om de ontwikkelingen af te wachten, in de hoop dat we in september / oktober weer kunnen bowlen zoals we gewend zijn.

We roepen verenigingen dan ook op om gebruik te maken van deze periode door juist (nieuwe) activiteiten te organiseren, om leden verbonden te houden aan de vereniging. Wanneer er over 2 maanden meer perspectief is op een normaal bowlingseizoen kan de twijfel die momenteel nog bij leden leeft worden weggenomen.

Natuurlijk begrijpen we dat verenigingen (en ondernemers) willen weten waar zij in september aan toe zijn, maar deze bijzondere tijd vraagt een bepaalde flexibiliteit van verenigingsbesturen en leden. Er zijn diverse manieren om op een goede, leuke en uitdagende manier invulling te geven aan de maanden augustus en september, waarna in oktober het seizoen echt van start kan gaan. Verenigingen die het lastig vinden om hier invulling aan te geven adviseren we contact met ons op te nemen, we denken graag mee. Zoals we intern ook nadenken wat de NBF nog meer kan betekenen om verenigingen en leden te ondersteunen / tegemoet te komen in deze onzekere tijd.

Europese jeugdkampioenschappen 2021 in Tilburg
Tijdens het verenigingsoverleg is kort stil gestaan bij het feit dat de NBF in september organisator is van de Europese jeugdkampioenschappen 2021 (www.eycbowling.eu). Ondanks dat momenteel nog onzeker is hoeveel toeschouwers op dat moment zijn toegestaan, waren we alvast nieuwsgierig naar de plannen van verenigingen om mogelijk een bezoek aan de kampioenschappen te organiseren voor bijvoorbeeld de jeugdafdeling. Diverse verenigingen gaven aan hier zeker interesse voor te hebben, maar daarbij ook de situatie rondom het coronavirus af te wachten.

Op de vraag hoeveel plaatsen er straks in september exact beschikbaar zijn moesten wij het antwoord helaas nog schuldig blijven. De afgelopen periode heeft vooral in het teken gestaan voor het herijken van de afspraken met alle partners, zoals het bowlingcentrum, de gemeente Tilburg en de hotels, als mede het verwerken van alle inschrijvingen, hotelreserveringen en reisplannen. Als organisatie zijn we nu toe aan het uitbreiden van het organisatiecomité en om invulling te geven aan bijvoorbeeld de bouw van een tribune. Zodra er meer bekend is over het aantal beschikbare plekken en hoe we daar vanuit de organisatie invulling aan geven, informeren wij alle aangesloten verenigingen.

Live streaming & scoring
Waar wij zeker voor gaan zorgen is de mogelijkheid om het evenement online te volgen. Scoringpartner Lanetalk verzorgt de live scoring per bal die gegooid wordt. Daarnaast verzorgen wij continu live streaming via YouTube, de website en social media, waardoor het evenement ook vanuit huis goed te volgen zal zijn. We hopen echter, zowel voor de deelnemers als de fans, zoveel mogelijk (jeugd)leden te mogen verwelkomen in Tilburg, om samen van deze kampioenschappen te kunnen genieten.

Ledenwerving
De bijeenkomst werd afgesloten met een oproep vanuit een vereniging om een landelijke ledenwerfactie te organiseren. Het aantal bowlers dat lid is van een vereniging, aangesloten bij de NBF, daalt al jaren. Er zijn diverse initiatieven georganiseerd in het kader van ledenwerving, maar nog zonder het gewenste resultaat van een stop op de ledendaling of zelfs een stijging van het aantal leden.

Over de exacte invulling werd gediscussieerd, alle aanwezigen waren het er over eens dat het alleen mogelijk is om de ledendaling tegen te gaan als alle verenigingen samen met de NBF de schouders eronder zetten. Tijdens de volgende bestuursvergadering van de NBF wordt het voorstel besproken en teruggekoppeld aan de vereniging.

Save the date
Het overleg werd afgesloten met een herinnering aan het volgende online verenigingsoverleg, dat gepland staat op maandag 23 augustus. Via deze weg willen we alle verenigingsbesturen er nogmaals aan herinneren dat het kanaal voor verenigingen in MS Teams altijd openstaat en beschikbaar is. Vragen en of ideeën kunnen daar ten alle tijden worden gedeeld met bestuursleden van de andere verenigingen en de NBF.

Heeft jouw verenigingsbestuur nog geen toegang tot dit kanaal, stuur dan een mailtje naar info@nbfbowlen.nl.

Misschien ook interessant...