NK 2020 verplaatst naar 2021

donderdag 9 april 2020

I.v.m. de coronacrisis en na overleg met Lucky's Bowling Warmond heeft het NBF-bestuur besloten de NK 2020 te verplaatsen naar 2021. Daarnaast is de NBF voornemens nog dit kalenderjaar alternatieve NK te organiseren voor de jeugd en senioren.

I.v.m. de coronacrisis en na overleg met Lucky's Bowling Warmond heeft het NBF-bestuur besloten de NK 2020 te verplaatsen naar 2021. Daarnaast is de NBF voornemens nog dit kalenderjaar alternatieve NK te organiseren voor de jeugd en senioren.

Verplaatst i.v.m. het coronavirus
Ondanks dat op dit moment nog niet bekend is welke maatregelen er na 28 april 2020 getroffen worden, heeft de NBF toch besloten de NK 2020 niet door te laten gaan in de geplande opzet. Dit is besloten na overleg met Lucky's Bowling, waar de NK gehouden zouden worden.

De belangrijkste redenen voor dit besluit zijn:
- Het is erg onzeker of het überhaupt is toegestaan de NK 2020 in mei, juni en juli te organiseren
- Spelers hebben momenteel geen gelegenheid zich goed voor te bereiden op de NK
- Ook de organisatie kan zich momenteel niet optimaal voorbereiden op deze NK

Vanaf 10 mei 2020 zouden de NK voor het eerst in een nieuwe opzet georganiseerd worden, met meerdere kampioenschappen onder één paraplu: de NK 2020. Onderdeel van het besluit is dat de NK voor bedrijven en de NK schoolbowlen dit jaar definitief geannuleerd worden en doorgeschoven naar 2021. Voor de NK G-bowlen wordt nog gezocht naar een alternatieve datum in het najaar. Ook de NK voor jeugd en senioren worden doorgeschoven naar 2021.

Alternatieve NK in augustus en september
Echter, voor de jeugd en senioren, hoopt de NBF eind augustus een alternatief te kunnen bieden, om toch nog in 2020 nationale kampioenen te kunnen kronen. Die opzet ziet er als volgt uit:

NK Jeugd:
- Locatie: Franky's Bowling Nieuwegein
- 3 categorieën: t/m 12 jaar, t/m 15 jaar, t/m 21 jaar
- Jongens en meisjes spelen apart
- Voorrondes op 29 augustus, 30 augustus en 5 september
- (halve) finales op 6 september
- Exact speelschema wordt na overleg met Franky's bekend gemaakt

NK Senioren 22 jaar en ouder:
- Locatie: Lucky's Bowling Warmond
- 2 categorieën: A & B
- Dames en heren spelen apart
- Voorrondes op 29 augustus, 30 augustus en 5 september
- (halve) finales op 6 september

NK Elite:
- Locatie: Lucky's Bowling Zoetermeer
- Dames en heren spelen apart
- Voorrondes op 26 augustus, 29 augustus, 30 augustus en 5 september
- (halve) finales op 6 september

De inschrijving is vanaf zaterdagochtend 10.00 uur geopend voor bowlers, die al ingeschreven staan voor de NK Bowlen 2020. Voor de andere NBF leden opent de inschrijving 48 uur later.

Klik hier voor alle informatie over de opzet van het gewijzigde NK.

Dag der Kampioenen 2020 gaat niet door
Bovenstaand besluit heeft gevolgen voor de Dag der Kampioenen 2020, zowel voor de jeugd als senioren. Het NBF-bestuur heeft besloten de DDK(J) dit jaar niet door te laten gaan. Het huidige, door het coronavirus gemankeerde seizoen heeft onvoldoende kampioenen opgeleverd om een volwaardige DDK(J) te organiseren.

Qualifier voor de QubicaAMF World Cup 2020 ook afgelast
Het kwalificatietoernooi voor de QubicaAMF World Cup 2020 dat gepland stond op zaterdag 9 mei, is om dezelfde redenen als de NK 2020 ook afgelast. Dit heeft tot gevolg dat er dit jaar geen spelers worden uitgezonden naar de QubicaAMF World Cup. Dit jaar wilde de NBF de uitzending naar de World Cup bekostigen met opbrengsten van de qualifier. De afgelopen jaren heeft de NBF altijd de volledige uitzending van 2 spelers en 1 coach gefinancierd. Dat is voorlopig financieel niet meer haalbaar. Dit besluit werd overigens al genomen voor de actuele coronacrisis.

Er bestaat echter nog één mogelijkheid dat er toch spelers worden uitgezonden. Hierbij speelt mee dat door QubicaAMF en World Bowling is aangekondigd dat het evenement gecombineerd wordt met de WK Singles. Mogelijk biedt de NBF spelers vanuit Team NL Bowling nog de kans om, op basis van volledige eigen bijdrage, deel te nemen aan dit gecombineerde evenement. Zoals ook gepland was voor de WK Singles. Over een opzet van dit nieuwe, gecombineerde evenement is echter nog niets bekend. Zodra hierover meer bekend is doen wij hier melding van op onze website.

Voorlopig zijn we in afwachting op de nieuwe maatregelen die na 28 april 2020 gaan gelden. Tot die tijd blijven we thuis en wordt er niet gebowld. We wensen iedereen veel sterkte deze periode!

Misschien ook interessant...