Dinsdag 13 april is het volgende online verenigingsoverleg

maandag 5 april 2021

Dinsdag 13 april, de avond van een nieuwe persconferentie van demissionair Premier Rutte, organiseert de NBF weer een online verenigingsoverleg voor de bestuursleden van alle aangesloten verenigingen.

Dinsdag 13 april, de avond van een nieuwe persconferentie van demissionair Premier Rutte, organiseert de NBF weer een online verenigingsoverleg voor de bestuursleden van alle aangesloten verenigingen.

Agenda
Tijdens het online verenigingsoverleg, dat we iedere 6 weken organiseren, komen bestuursleden van verenigingen bij elkaar, samen met bestuursleden en bureaumedewerkers van de NBF. De bijeenkomsten zijn aan de ene kant bedoeld om te informeren en aan de andere kant om elkaar te inspireren en kennis te delen.

Actualiteit
Vast agendapunt is het bespreken van de actualiteit. Helaas verwachten we voor het bowlen 13 april nog geen versoepelingen, maar we hopen in ieder geval op iets meer perspectief voor onze sport. Wel praten we de verenigingsbestuurders graag bij over de inspanningen die de NBF de afgelopen weken heeft geleverd als het gaat om de lobby voor versoepelingen, de aanvraag van een Fieldlab Evenement en de oproep voor compensatieregelingen die beter aansluiten bij de situatie van bowlingverenigingen en alle aangesloten leden.

Seizoen 2021-2022
Omdat het zeer de vraag is of er dinsdag perspectief komt voor de korte termijn, richten we ons al steeds meer op het nieuwe seizoen 2021-2022. We willen tijdens het overleg met de bestuursleden aan de slag met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen, zoals samen zorgen voor een aantrekkelijke wedstrijdkalender voor alle bowlers. Zoals eerder tijdens een online overleg besproken willen we meer leden enthousiast maken om deel te nemen aan toernooien in de buurt. Zoals we ook het spelen van Nationale Trio League willen promoten. De NTL is er namelijk niet alleen voor de allerbeste en meest fanatieke, maar ook voor de bowlers die meer voor de gezelligheid een dag op pad willen met de vriendengroep.

Back to Bowling Countdown
Tot slot praten we de verenigingsbesturen graag bij over onze plannen voor de Back to Bowling Countdown. Het afgelopen jaar is veel gesproken over het houden van contact met leden. Er zijn al vele mooie voorbeelden gedeeld van verenigingen die het contact met leden goed weten te onderhouden. Vanuit de NBF willen we hier landelijk ook een bijdrage aan leveren, door wekelijks af te tellen naar het moment dat we de baan weer op mogen. We roepen de verenigingen op een bijdrage te leveren, om van de countdown een succes te maken.

Naast al het bovenstaande is er dinsdag 13 april vanaf 20.00 uur natuurlijk ook ruimte om vragen te stellen en goede voorbeelden te delen. Alle verenigingen hebben inmiddels een uitnodiging van ons ontvangen per mail. Wij hopen opnieuw veel bestuursleden te zien, dinsdag 13 april via het NBF kanaal in MS Teams.

Voor vragen en/of opmerkingen, neem contact met ons op via info@nbfbowlen.nl.

Misschien ook interessant...