Verenigingsbestuurders bijgepraat tijdens online overleg

donderdag 4 maart 2021

Maandag 1 maart organiseerden we wederom een online verenigingsoverleg. Bestuursleden van ruim 40 bowlingverenigingen werden bijgepraat over de NBF inzet tijdens deze coronacrisis en de gevolgen van de crisis voor onze evenementen.

Maandag 1 maart organiseerden we wederom een online verenigingsoverleg. Bestuursleden van ruim 40 bowlingverenigingen werden bijgepraat over de NBF inzet tijdens deze coronacrisis en de gevolgen van de crisis voor onze evenementen.

Ingekomen vragen & opmerkingen
Bij aanmelding konden bestuursleden vooraf vragen en/of opmerkingen delen met de NBF. Zo werd er gevraagd wat er gebeurt met de scores van dit seizoen, hoe we omgaan met de Verenigingskampioenschappen 2021 en wat er gebeurt met de contributie van dit seizoen.

Voorzitter Bob Schut begon met de uitleg dat het voor de NBF onmogelijk is gehoor te geven aan de oproep om de contributieafdracht terug te storten naar verenigingen. Door de bondsvergadering is de contributie vastgesteld en op basis daarvan is het huishoudboekje van de NBF opgesteld. Gedurende de coronacrisis krijgt de NBF daarnaast ook te maken met tegenslagen, zoals het niet doorgaan van toernooien en de NTL, waardoor de organisatie financieel geraakt wordt. Daar staan vaste lasten tegenover, zoals huisvesting, personeel en organisatiekosten. De NBF is voor deze kosten en de uitvoering van haar werk voor een groot deel afhankelijk van de contributieafdracht die het namens verenigingen ontvangt.

Als NBF maken we aanspraak op compensatieregelingen waar mogelijk en kijken we kritisch naar onze kosten. Zo is het vertrek van collega Edwin van Delden bijvoorbeeld niet opgevuld en wordt ook op andere kostenposten bezuinigd. Dit moet er voor zorgen dat we in de toekomst onze activiteiten voor verenigingen en leden kunnen blijven uitvoeren.

Om bestuursleden te ondersteunen in het gesprek met leden over de contributie werkt de NBF aan communicatie dat op korte termijn gedeeld wordt met alle besturen.

Update situatie coronavirus
Helaas is er momenteel nog steeds weinig perspectief, voor zowel de bowlingsport als de -branche. De NBF heeft zich de afgelopen periode daarom hard gemaakt om op te komen voor zowel de sport, de kleine sportvereniging in het algemeen als de branche. Hierbij werken we o.a. samen met bonden die in hetzelfde schuitje verkeren. Woensdag 3 maart liet de gehele georganiseerde sport van zich horen door dit manifest, dat gedeeld is in diverse landelijke dagbladen en via vele social mediakanalen.

Verenigingskampioenschappen
Oorspronkelijk stonden de Verenigingskampioenschappen 2021 gepland in week 10, van 8 t/m 14 maart. Het is helaas niet mogelijk om te spelen. Daarom bieden we alle aangesloten verenigingen dit seizoen de gelegenheid om, indien mogelijk, de VK later nog in te halen. We hopen dat veel verenigingen hun VK 2021 toch nog op een later moment willen organiseren.

Pasgemiddelde
Wat de scores van seizoen 2020-2021 betreft: Dit seizoen is er tot op heden zeer beperkt gelegenheid geweest om league of toernooien/kampioenschappen te spelen. Daarom hebben we besloten om het pasgemiddelde voor komend seizoen gelijk te houden aan het pasgemiddelde van het huidige seizoen. De scores die dit seizoen gegooid zijn en nog gegooid worden tellen dus mee voor het pasgemiddelde van seizoen 2022-2023.

Evenementen
Helaas hebben we moeten besluiten dat de Stedenontmoetingen dit seizoen geen doorgang kunnen vinden. De NK 2021 gaat in de voorgenomen vorm ook niet door. Indien zich de kans voordoet toch Nederlandse kampioenschappen te organiseren dit kalenderjaar zullen we die mogelijkheid onderzoeken. De NK 50+ Dubbels zoals die voor dit seizoen gepland staan in juni gaan voorlopig nog wel door.

Zodra de bowlingcentra weer open gaan zoeken we uit wat er wél kan. Wie weet zijn uitwisselingen (voor jeugd) snel weer toegestaan. Daarnaast hebben we met de teamcaptains van de NTL afgesproken om pilots te organiseren zodra het weer kan. Tot slot willen we de heropening van alle centra in Nederland vieren met Back to Bowling.

Back to Bowling
Tijdens het overleg is het concept voor Back to Bowling aan de bestuursleden gepresenteerd. Met de feedback die we daarop ontvangen werken we aan de definitieve opzet, die we daarna zullen communiceren met al onze leden.

Back to Bowling is geen officieel evenement, maar een initiatief om als bowlend Nederland samen te komen en onze sport te vieren. Daar koppelen we dan natuurlijk wel een wedstrijdelement aan. Leden geven zich vooraf op en worden vervolgens op basis van pasgemiddelde evenredig verdeeld over 8 teams. Je niveau of leeftijd maakt dus niet uit, omdat de bijdrage van ieder lid telt voor de (gemiddelde) score van het team!

Je speelt jouw games tijdens de league of een speciaal georganiseerde ‘Back to Bowling serie' in jouw eigen centrum. Online houden we per dag het scoreverloop bij. We zien het als een mooie kans om met alle bowlers in Nederland te vieren dat we de baan weer op mogen. Naast de gebruikelijke baanhuur zijn er geen extra kosten verbonden aan deelname aan Back to Bowling.

Blijf in contact!
Het belangrijkste deze periode is om met elkaar in contact te blijven. Zowel als bestuur met de leden van je vereniging, zoals ook is besproken tijdens het vorige verenigingsoverleg, als met de NBF. Heb je vragen over het coronavirus, de WBTR, afwikkeling van het seizoen of andere zaken, stuur ons dan direct een mail via info@nbfbowlen.nl. We staan voor jullie klaar.

Misschien ook interessant...