Terugblik op online verenigingsoverleg 13 april

woensdag 21 april 2021

Dinsdag 13 april stond weer een online verenigingsoverleg op het programma. Tijdens deze overleggen, die iedere zes weken plaatsvinden, komen bestuurders van aangesloten verenigingen bij elkaar om in gesprek te gaan met elkaar en met bestuursleden en bureaumedewerkers van de NBF.

Dinsdag 13 april stond weer een online verenigingsoverleg op het programma. Tijdens deze overleggen, die iedere zes weken plaatsvinden, komen bestuurders van aangesloten verenigingen bij elkaar om in gesprek te gaan met elkaar en met bestuursleden en bureaumedewerkers van de NBF.

Actualiteiten
Vast agendapunt tijdens deze overleggen is de actualiteit rondom Covid-19. Met een persconferentie van Rutte en De Jonge een uur voorafgaand aan het online overleg konden we niet actueler zijn. Het gepresenteerde openingsplan leverde op dat moment, en nu nog steeds, vooral nog veel vragen op. Het blijft afhankelijk van de ontwikkelingen rondom Covid-19 wat er op korte en lange termijn mogelijk is. Wat wel duidelijk werd is dat we er rekening mee moeten houden dat binnensport en horeca niet tegelijk meer vrijheden krijgen. En dat is belangrijk voor bowlingverenigingen.

Advies: Ga alvast het gesprek aan!
De ervaring van vorig jaar is dat de situatie voor bowlingverenigingen soms best complex is, omdat het ene bowlingcentrum geregistreerd staat als ‘binnensportlocatie' en de andere als ‘horeca'. Deze registratie gebeurt op basis van een SBI-code bij de Kamer van Koophandel. Afhankelijk van de code beslissen sommige gemeenten en/of veiligheidsregio's dat het ene bowlingcentrum wel open mag vanaf x-moment en het andere bowlingcentrum niet.

Het advies aan alle verenigingen is om al in een vroegtijdig stadium, in overleg met de bowlingondernemer, te achterhalen hoe de autoriteiten lokaal het bowlingcentrum inschalen. Vervolgens is het goed om het gesprek aan te gaan, met zowel de ondernemer als de autoriteiten, wat er voor de vereniging mogelijk is op het moment dat binnensportaccommodaties wel open mogen, maar de horeca nog niet.

Binnengekomen vragen
Deelnemende bestuursleden, het waren er ditmaal bijna 40, kunnen vooraf bij aanmelden voor het overleg ook direct vragen en/of opmerkingen insturen. Omdat de meeste vragen interessant zijn voor alle verenigingen, zijn alle vooraf gestelde vragen in het overleg behandeld:

Wat gebeurt er met het pasgemiddelde voor komend seizoen? BV 't Karrewiel Delft
Bij aanvang van het nieuwe seizoen, op 1 september 2021, blijft het pasgemiddelde van alle NBF-leden gelijk aan het huidige seizoen. Dit besluit is genomen omdat er dit seizoen nauwelijks gelegenheid is geweest om games te gooien. De scores die dit seizoen wel zijn gegooid, tellen mee voor het pasgemiddelde van seizoen 2022-2023.

Wat is de status van de brief waarin de waarde van het NBF-lidmaatschap wordt toegelicht? BV Spijkenisse
Naar aanleiding van vragen over contributie en het NBF-lidmaatschap is de verenigingen tijdens het vorige overleg toegezegd dat de NBF aan communicatie werkt om verenigingsbestuurders te ondersteunen in de uitleg over het NBF-lidmaatschap. Momenteel wordt gewerkt aan een animatie, waarin deze uitleg gegeven wordt. We verwachten deze animatie medio juni met alle verenigingen te kunnen delen. Indien verenigingen voor die tijd in gesprek willen met leden met betrekking tot het NBF-lidmaatschap kan altijd al contact met ons worden opgenomen voor toelichting.

Hoe kan de ALV op dit moment georganiseerd worden? BV Noordwijkerhout
Er zijn diverse opties om de ALV te organiseren. Momenteel is er een spoedwet van kracht die een digitale ALV toestaat, deze wet is zeker nog tot augustus van kracht. Wij adviseren verenigingen dan ook om de ALV op de geplande datum door te laten gaan. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van diverse online tools. Een uitgebreide beschrijving van alle mogelijkheden is te vinden op: https://nocnsf.nl/sportdeelname/onze-diensten/advies-over-organiseren-algemene-vergadering-tijdens-de-coronacrisis

Wat zijn de verwachtingen wat betreft het ledenaantal in 2021-2022 en de financiële consequenties richting komend seizoen? BV Heiloo
De sport in het algemeen staat onder druk. Sportparticipatiecijfers schieten omlaag, omdat veel (binnensport)verenigingen alle lang tijd niet in de gelegenheid zijn om activiteiten aan te bieden. Daarop is de bowlingsport helaas geen uitzondering, met het risico dat leden afhaken omdat ze de binding met de vereniging en/of sport verliezen of voorkeur geven aan andere (sportieve) hobby's. Reden voor de NBF om deze week te starten met de Back to Bowling Countdown, waarover hieronder meer. We roepen alle verenigingen daarbij op zich actief in te zetten voor het behoud van alle leden, te beginnen door regelmatig contact te houden met alle leden en na te denken over aantrekkelijke activiteiten zodra de bowlingcentra weer open mogen.

Wat is de status van de modelstatuten in het kader van de WBTR? BV Medemblik
Momenteel wordt er nog gewerkt aan het opstellen van de modelstatuten. De verwachting is deze op korte termijn te kunnen delen met alle verenigingen.

NBF-lidmaatschap
Net als tijdens vorige verenigingsoverleggen werden er tot slot ook vragen gesteld met betrekking tot het NBF-lidmaatschap en de bijbehorende bondsafdracht, ditmaal door BV Tilburg, BV Volendam en BV Westland de Lier.

Alle leden hebben dit seizoen verenigingscontributie betaald, waarvan de verenigingen de bondsafdracht naar de NBF betaald hebben. Zo houden we de keten gesloten, waartoe NOC*NSF ook oproept. Bowlingverenigingen komen echter niet in aanmerking voor compensatie, om zo de leden tegemoet te komen die al twee seizoenen netjes de contributie betalen zonder daarvoor te kunnen bowlen. De NBF zet zich op dit moment vooral in om die compensatieregelingen passend te maken voor bowlingverenigingen. De bond zelf is niet in de positie om (delen van) de bondsafdracht terug te geven aan de verenigingen, daarvoor wordt ook de bond te hard geraakt door deze crisis.

We realiseren ons dat iedere uitgave waarvoor weinig tot niets retour komt momenteel goed wordt afgewogen door leden. Zo ook weer de contributie voor komend seizoen. Het is echter de vraag of men het besluit om wel of niet door te gaan met de sport, laat afhangen van de contributie. Dat is tenslotte slecht een klein deel van het bedrag dat een gemiddeld bowlingseizoen kost. Daarom wil de NBF zich, naast het onderzoeken van compensatieregelingen, vooral richten op het behoud van de leden met verenigingen die daar moeite mee hebben. De beste oplossing om deze crisis als sport het hoofd te bieden, is door samen te lasten te dragen en verbonden te blijven aan de sport, zodat zowel de centra, als de bond en de verenigingen na de crisis weer in staat zijn om leagues en toernooien te organiseren.

Back to Bowling Countdown
Middels onderstaande sheets (klik voor vergroting) presenteerde collega Kevin de Haan de plannen voor de Back to Bowling Countdown. Via wekelijkse updates tellen we samen met alle leden af naar het moment dat er weer gebowld mag worden, in ieder geval tot het komende seizoen. Vrijdag 23 april start de countdown en alle verenigingen wordt verzocht de updates te delen met alle hoofdleden.


Klik voor vergroting

Belangrijke data
Aan het eind van het overleg werden nog enkele belangrijke data gedeeld met de aanwezige bestuursleden:
- 30 april 2021: Deadline aanmelden toernooien voor de NBF Wedstrijdkalender 2021-2022
- 31 mei 2021: Volgende online verenigingsoverleg
- 19 juni 2021: NBF Bondsvergadering waarvoor verenigingen uiterlijk 6 mei 2021 alle stukken ontvangen.
- 30 juni 2021: Deadline aanmelden teams Nationale Trio Leagues
- 30 augustus 2021: Deadline afmelden leden seizoen 2021-2022

We bedanken alle aanwezige bestuurders voor hun aanwezigheid en inbreng. Voor vragen en/of opmerkingen over bovenstaande of andere zaken, neem contact met ons op via info@nbfbowlen.nl. Telefonisch zijn we bereikbaar om maandag en donderdag, van 09.00 uur t/m 16.00 uur via 0318 – 559 343.

Misschien ook interessant...