Goed voorbeeld: BV Dekker Zoetermeer biedt laagdrempelig trainingen aan

donderdag 19 november 2020

“Onze trainingen op zondagavond blijken een goede manier voor beginners om kennis te maken met de bowlingsport. Een beetje zoals je bij golf ook eerst je vaardigheidsbewijs moet halen, voordat je de baan op mag”, aldus Kevin Reeuwijk, voorzitter van BV Dekker Zoetermeer.

“Onze trainingen op zondagavond blijken een goede manier voor beginners om kennis te maken met de bowlingsport. Een beetje zoals je bij golf ook eerst je vaardigheidsbewijs moet halen, voordat je de baan op mag”, aldus Kevin Reeuwijk, voorzitter van BV Dekker Zoetermeer.

Nieuwe leden
Tijdens de online meeting met bestuursleden van aangesloten verenigingen, werd 27 oktober o.a. gesproken over de uitkomsten van de verenigingsmonitor en het ledenonderzoek en presenteerden we het SOS-project, dan is het teken staat van verandering. (Klik hier voor een terugblik op die online meeting)

Met enkele aanpassingen in het activiteitenaanbod kan een vereniging de drempel verlagen voor fanatieke bowlers om zich te verbinden aan de vereniging. En dat sluit aan bij de wens die zowel uit het ledenonderzoek als de verenigingsmonitor naar voren kwam: Een toename van het aantal leden!

Al snel ging het tijdens de online meeting over het behoud van de huidige leden en het werven van nieuwe leden. Enkele bestuursleden deelden hun ervaringen op dat gebied, waaronder de voorzitter van BV Dekker Zoetermeer: Kevin Reeuwijk. Op verzoek vertelde hij op een later moment nog meer over de actie van zijn vereniging.

Goed voorbeeld
Tijdens het SOS-project willen we met verenigingen nadenken over de match tussen het huidige activiteitenaanbod en het potentieel aan nieuwe leden in de omgeving. Daarbij is het uitgangspunt dat we ons huidige aanbod niet opdringen aan potentiële leden, maar dat we juist op zoek gaan naar de wensen en behoeftes van die doelgroep en vervolgens proberen het activiteitenaanbod daarop aan te passen.

Vanuit het niets instappen in een huisleague blijkt vaak een te grote stap. We dagen verenigingen uit om na te denken over een tussenstap.

Meer structuur in de begeleiding
Bij BV Dekker Zoetermeer is deze tussenstap gevonden. Reeuwijk vertelt: “Onze vereniging biedt al gedurende ruim 10 jaar trainingen aan voor volwassenen op de zondagavond. Ik weet niet precies hoe het toentertijd is opgezet (ik was toen nog geen voorzitter), maar voor zover ik mij kan herinneren, hebben we altijd op zondag van 20:00-22:00 een moment gehad waarop er ruimte was tot trainen.”

Reeuwijk vervolgt: “In de laatste 5-7 jaar zijn we daar wat structureler mee om aan het gaan. Ron van Est heeft een opleiding tot bowlingtrainer gevolgd en geeft de lessen op zondag. Hiermee kunnen we zowel de beginnende als de gevorderde bowler begeleiden. Ron is ook actief bij sportieve verenigingsactiviteiten, zoals de stedenontmoeting.

Laagdrempelige manier om kennis te maken met de sport
“In de laatste 5 jaar als voorzitter heb ik gezien dat onze trainingen een goede manier zijn voor beginners om wat dieper kennis te maken met de bowlingsport. We hebben vele personen die interesse hebben getoond, doorverwezen naar onze trainingen op zondag. Een deel daarvan is later ook daadwerkelijk de huisleagues ingestroomd. Omdat onze vereniging geen jeudgprogramma heeft (wegens gebrek aan vrijwilligers), zijn de trainingen voor ons de enige manier om toch wat nieuwe aanwas te creëren. In absolute aantallen staat het niet in verhouding tot teams van buiten die in een nieuwe seizoen bij ons komen bowlen, maar toch zijn we blij dat we deze faciliteit bieden.”

“Om het laagdrempelig te houden voor beginners, hoef je geen lid te zijn van onze vereniging om gebruik te kunnen maken van de trainingen. Hierdoor is er geen financiële verplichting, en kan iedereen zelf besluiten wanneer hij/zij “klaar” is voor het echt werk. Pas als iemand de huisleague wil instromen, komt de noodzaak tot lidmaatschap naar boven. Omdat iemand er dan vaak al flink wat tijd in heeft gestopt, is de contributie die daarbij hoort in onze ervaring dan ook geen probleem meer.”

Trainingen zorgen voor kruisbestuiving
“We hopen met deze trainingen een leuke, laagdrempelige manier te bieden aan iedereen die meer van de bowlingsport wil proeven. Omdat bij de meeste trainingen een combinatie van beginnende en gevorderde bowlers aanwezig zijn, zie je ook dat de ze elkaar helpen. Alles staat kris-kras door elkaar, wat het makkelijker maakt om een praatje te maken met iemand die je nog niet kent en er wat van op te steken. Deze open sfeer maakt dat het meestal gezellige trainingen zijn, en de beginnende bowler zich snel thuis voelt.”

Met name dat laatste is een bekende succesfactor gebleken bij het werven van nieuwe leden. Het is zaak om een potentieel nieuw lid zich zo snel mogelijk welkom te laten voelen. Dat kan het best door hem/haar te koppelen aan andere nieuwe leden, zo begin je al ‘samen'. Dit voorbeeld vanuit Zoetermeer werkt omdat er ook direct op een prettige manier kennis gemaakt wordt met andere leden van de vereniging, zonder dat er direct sprake is van een wedstrijd en competitie. Zo staat men niet tegen elkaar, maar met elkaar op de baan. Dat is toch een fijnere sfeer om in binnen te komen als nieuwkomer. Daarnaast is het sociale aspect van de vereniging een belangrijke reden voor sporters om lid te blijven van een vereniging. Met hoe meer mensen het binnen de vereniging klikt, hoe kleiner de kans dat iemand nog snel afhaakt.

Met recht mag dit initiatief van BV Dekker Zoetermeer een goed voorbeeld genoemd worden. Wil jou vereniging ook aan de slag met de organisatie van trainingen? De NBF biedt in 2021 weer een trainersopleiding aan. Inschrijven is nog mogelijk en meer informatie vind je hier.

Heeft jouw vereniging ook een goed voorbeeld dat andere verenigingen kan inspireren? Deel het met ons via de mail.

Voor meer informatie over BV Dekker Zoetermeer, ga naar www.bdzbowling.nl of volg de vereniging via facebook.

Ga voor meer goede voorbeelden naar deze pagina.

Misschien ook interessant...