Al 42 verenigingen vulden de Verenigingsmonitor in

woensdag 29 januari 2020

In november hebben wij een nieuwe verenigingsmonitor verspreid onder alle aangesloten verenigingen. Inmiddels is de monitor al 42 keer ingevuld. Een mooi aantal, maar we hopen natuurlijk van nog meer verenigingen reactie te ontvangen.

In november hebben wij een nieuwe verenigingsmonitor verspreid onder alle aangesloten verenigingen. Inmiddels is de monitor al 42 keer ingevuld. Een mooi aantal, maar we hopen natuurlijk van nog meer verenigingen reactie te ontvangen.

Meten is weten
‘Meten is weten', zo luidt het bekende motto. Als je onderzoek doet krijg je een beter beeld van een bepaalde doelgroep, waardoor je je producten en diensten vervolgens gerichter kunt aanbieden.

Zo kondigden wij in het najaar van 2013 onze verenigingsmonitor aan. Een monitor die door veel verenigingen ingevuld werd en de NBF veel informatie gaf over wat er speelt bij de verenigingen. Sinds 2013 is er veel veranderd maar meten is nog altijd weten. En dus vragen wij alle aangesloten verenigingen om opnieuw een verenigingsmonitor in te vullen.

Zoals beschreven in ons jaarplan willen we de verenigingsmonitor iedere twee jaar verspreiden. We krijgen daarmee steeds beter in beeld welke ontwikkelingen bowlingverenigingen doormaken, hoe onze dienstverlening wordt beoordeeld en welke ondersteuning gewenst is. We zijn dan ook erg blij met de 42 verenigingen die op moment van schrijven de moeite hebben genomen om de monitor in te vullen.

Verenigingsbezoek
Op de lange termijn hebben uitkomsten invloed op ons beleid voor de komende jaren. Op korte termijn heeft het invullen van de monitor al geleid tot nieuwe afspraken voor een verenigingsbezoek, waarbij een medewerker van het bondsbureau en/of een lid van het NBF-bestuur bij de vereniging langskomt om in gesprek te gaan over de toekomst.

In 2018 en 2019 hebben we al diverse verenigingen bezocht, waaronder BV Oosterhout. Voorzitter Ben Bruikman: "De NBF denkt graag met je vereniging mee, Door samen naar de uitdagingingen van je vereniging te kijken kunnen er nieuwe inzichten ontstaan. Zo is er door samenspraak met de NBF nu goed contact met de gemeente en is er een samenwerking op de open monumentendag waar we de ouderen van Oosterhout geïnteresseerd proberen te krijgen voor de bowlingsport."

Verenigingsmonitor
We realiseren ons dat het invullen van de monitor tijd kost, waar sommige besturen al krap in hun tijd zitten. Toch hopen we dat de verenigingen die het nog niet hebben ingevuld om korte termijn de tijd nemen hiermee aan de slag te gaan, zodat de resultaten nog mee genomen kunnen worden in de analyse.

Voor vragen over de verenigingsmonitor, neem contact met ons op via secretariaat@bowlen.nl.

We bedanken alle verenigingen voor hun betrokkenheid bij de toekomst van de Nederlandse Bowling Federatie.

Misschien ook interessant...