Gratis AVG-tool

De NBF wil sportclubs graag helpen bij het voldoen aan de nieuwe AVG-wetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die met ingang van 25 mei 2018 geldt voor iedere organisatie die persoonsgegevens verwerkt. Ook sportverenigingen verwerken persoonsgegevens en zijn dus verplicht om te voldoen aan de eisen van de AVG. Om verenigingen te ondersteunen hebben wij samen met NOC*NSF afspraken gemaakt met de Stichting AVG, die een praktisch stappenplan heeft ontwikkeld.

In 12 stappen AVG-proof
Het AVG-stappenplan van Stichting AVG neemt je mee in de acties die je moet ondernemen op het vlak van bijvoorbeeld ICT, interne procedures en contracten. Het stappenplan is aangepast voor de sport en is een hulpmiddel om te voldoen aan de AVG.

Het stappenplan bestaat uit de volgende stappen:

 1. Registratie en uitleg van het AVG-programma.
 2. Inventarisatie: Persoonsgegevens.
 3. Inventarisatie: Doelbinding.
 4. Juridisch: Privacy policy, de rechten van betrokkenen.
 5. Juridisch: Verwerkersovereenkomst, bij doorgeven persoonsgegevens
 6. ICT: Software veilig en altijd up-to-date
 7. Organisatie: Geautoriseerde medewerkers
 8. Organisatie: Persoonsgegevens verwijderen.
 9. Medewerkers: Genomen beveiligingsmaatregelen en bewustwording
 10. Organisatie: Toestemming voor direct marketing
 11. Organisatie: Toestemming bij kinderen
 12. Verklaring en disclaimer.

Disclaimer
Het stappenplan biedt geen garantie dat na het doorlopen van de stappen jouw vereniging daadwerkelijk voldoet aan de AVG. NOC*NSF en de NBF zijn dan ook op geen enkele manier aansprakelijk voor eventuele negatieve gevolgen die zouden kunnen ontstaan uit het volgen van het stappenplan.

Let op: Na het doorlopen van het stappenplan kun je een AVG-verklaring aanvragen bij Stichting AVG. Dit is een zelf-verklaring. Je verklaart hiermee zelf dat jouw vereniging het stappenplan heeft doorlopen en acties heeft ondernomen. Stichting AVG bekijkt alleen of het stappenplan is ingevuld. Zij doet geen inhoudelijk onderzoek of de stappen juist zijn gevolgd. Jouw vereniging is en blijft zelf verantwoordelijk om te (blijven) voldoen aan de AVG.

Meer weten over de AVG? Lees het eerste artikel uit een reeks over privacy