Update opleiding tot NBF Wedstrijdleider

maandag 2 november 2020

Als organisatie probeert de NBF momenteel het aantal reisbewegingen tot een minimum te beperken. Dat, en het uitstellen van de start van de Nationale Trio Leagues, heeft er toe geleid dat we de start van onze opleiding tot NBF Wedstrijdleider iets uitstellen tot begin 2021.

Als organisatie probeert de NBF momenteel het aantal reisbewegingen tot een minimum te beperken. Dat, en het uitstellen van de start van de Nationale Trio Leagues, heeft er toe geleid dat we de start van onze opleiding tot NBF Wedstrijdleider iets uitstellen tot begin 2021. Ook de trainersopleiding zal later starten dan eerder aangekondigd. Alle cursisten zijn hiervan al op de hoogte gebracht.

Opleiding tot NBF Wedstrijdleider start online
Voor de wedstrijdleidersopleiding starten we met de eerste cursusdag op zondag 24 januari 2021. Deze cursusdag wordt online aangeboden via het programma Microsoft teams. De tweede cursusdag wordt fysiek georganiseerd op het bondsbureau in Veenendaal en wel op zondag 28 februari 2021.

Één en ander hangt natuurlijk nog steeds af van wat er binnen het coronabeleid begin volgend jaar mogelijk is. De reistijd is voor de cursisten door een online cursusdag terug gebracht naar nog maar één dag. Veel laagdrempeliger kunnen we de opleiding niet aanbieden. Door het verkorten van de reistijd en het verschuiven van de opleiding naar begin 2021 ontstaat er mogelijk nog meer animo om de opleiding te volgen. Daarom is er ook een nieuwe deadline voor inschrijven: maandag 11 januari 2021.

Klik hier voor de update van de opleidingsbrochure.

Voor vragen en/of opmerkingen over onze opleidingen, neem contact op met collega Ben van Spronsen via opleidingen@nbfbowlen.nl.

Misschien ook interessant...

Start Nationale Trio Leagues uitgesteld tot januari 2021

Na lang beraad is donderdag 24 september besloten de start van het nieuwe Nationale Trio League (NTL) seizoen uit te stellen tot januari 2021. Er is naar de mening van de NBF teveel onzekerheid over de mogelijkheid om een eerlijke en vooral veilige competitie te organiseren.

Wijziging sportreglement ingetrokken

Een week na onze communicatie over enkele wijzigingen in ons sportreglement komen wij terug op deze beslissing. Wij lichten graag toe waarom een eerder genomen besluit per direct wordt ingetrokken.

Stand van zaken NTL 2021-2022

Nu de reguliere inschrijving voor de NTL is gesloten is duidelijk geworden dat zich 85 teams hebben aangemeld. Helaas zijn dit er minder dan vorig seizoen, wat betekent dat wij opnieuw naar de verdeling van de diverse niveaus/klassen moeten kijken.

Nationale Trio League: Gezellig, uitdagend, op jouw niveau!

De Nationale Trio League, we rekenen erop in september te kunnen beginnen aan een nieuw seizoen! Volgende week opent de inschrijving en deze week start de campagne om zoveel mogelijk leden enthousiast te maken zich in te schrijven.