Bestuur NBF

Het bestuur van de NBF bestaat uit:
Voorzitter: de heer R.IJ.C. (Bob) Schut bschut@nbfbowlen.nl
Penningmeester: mevrouw B. (Bep) Klaassen-van Persie   bklaassen@nbfbowlen.nl
Secretaris: de heer C. (Christian) de Boer cdeboer@nbfbowlen.nl
Bestuurslid: de heer R. (Richard) Addae raddae@nbfbowlen.nl


Postbus 326
3900 AH VEENENDAAL
secretariaat@nbfbowlen.nl


Vacature