Nederlandse Bowling Federatie
 
Bowlen.nl  
  Home » Voor leden » Verenigingsondersteuning » Sociale veiligheid Nederlandse Bowling Federatie Nederlandse Bowling Federatie YouTube LinkedIn Facebook Twitter Instagram Mobiele App
 
Wat is een vertrouwenscontactpersoon (VCP)?
 
De vertrouwenscontactpersoon is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten. De VCP is ook beschikbaar voor iedereen die opmerkingen of vragen heeft over grensoverschrijdend gedrag. De VCP is er voor sporters, ouders, kaderleden, vrijwilligers, bestuur, etc. 

Veel verenigingen en alle sportbonden hebben een VCP. Ze bieden een luisterend oor, geven raad en advies en verwijzen door voor geschikte hulp. Daarnaast adviseren en stimuleren ze hun vereniging om preventieve maatregelen te nemen. Het NOC*NSF verzorgt een training tot Vertrouwenscontactpersoon.

Wil je meer over dit onderwerp weten? Kijk dan op de site van NOC*NSF of neem contact op met Martine van de Veen, contactpersoon bij de NBF: vertrouwenscontactpersoon@nbfbowlen.nl, tel. 0318-581300.
 


Vertrouwenscontactpersoon bij de NBF
 
Als je liever met een onbekende wilt praten, kun je contact opnemen met het Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF of de vertrouwencontactpersoon van je sportbond. 

Martine van de Veen is vertrouwenscontactpersoon (VCP) bij de NBF. Voor onze leden (bowlers, kaderleden, vrijwilligers, bestuurders)  is zij het eerste aanspreekpunt wanneer onze leden te maken krijgen met seksuele intimidatie of ongewenst gedrag. Denk daarbij aan seksuele intimidatie, discriminatie, pesten, bedreiging of mishandeling. De VCP biedt een luisterend oor en adviseert vervolgens welke mogelijkheden er zijn om geschikte hulp te krijgen. Belangrijk om te weten: De VCP behandelt niet zelf inhoudelijk de klachten, maar wijst vooral de weg! 

Daarnaast adviseert en stimuleert de VCP de verengingen van de NBF om preventieve maatregelen te nemen om ongewenst gedrag te voorkomen. Ook kunnen VCP’ers van verenigingen altijd contact opnemen met Martine met vragen over ongewenst gedrag.

Je kunt met Martine in contact komen door te bellen met 0318-581308 of per e-mail vertrouwenscontactpersoon@nbfbowlen.nl. Een melding wordt altijd vertrouwelijk behandeld! 
 


Chatten met FIER
 
Fier is bedoeld voor iedereen die ervaringen met grensoverschrijdend gedrag heeft gehad. Is er iets gebeurd tegen je wil? Of maak je je zorgen over iemand uit je omgeving? Via FIER kun je (anoniem) je verhaal delen met of een vraag stellen aan een professionele hulpverlener.

 
 


Centrum Veilige Sport
 
Naast de vertrouwenscontactpersoon bij de vereniging of bij de bond is er ook bij het NOC*NSF namens de gehele sport een landelijke poule met vertrouwenspersonen die begeleiding kunnen bieden bij grensoverschrijdend gedrag. Zowel aan het slachtoffer, als aan de beschuldigde, als aan het verenigingsbestuur. Zeker bij zwaardere incidenten is het inschakelen van de hulp van een vertrouwenspersoon zeer wenselijk. 

Lees hier meer over het Centrum Veilige Sport

Tel. 099-2025590
centrumveiligesport@nocnsf.nl