Nederlandse Bowling Federatie
 
Bowlen.nl  
  Home » Voor leden » Campagne 'High Five' Nederlandse Bowling Federatie Nederlandse Bowling Federatie YouTube LinkedIn Facebook Twitter Instagram Mobiele App
 
Plezier tijdens het bowlen is het belangrijkste dat er is!
 
Is jullie vereniging een omgeving waarbinnen bowlers met plezier sporten? Voelen (nieuwe) leden zich welkom? Spreken jullie elkaar op een respectvolle manier aan op gewenst én ongewenst gedrag? Wellicht zetten deze vragen je aan het denken - of je nou bowler, trainer, wedstrijdleider, teamcaptain of verenigingsbestuurder bent. 

Want een sportieve sfeer, daar zijn we met elkaar verantwoordelijk voor! Met de campagne High Five willen we bowlers aan het denken zetten over hun sportieve gedrag op de bowlingbaan.

Meer informatie over High Five kun je vinden op www.highfivebowlen.nl. Heb je vragen? Neem dan contact op met de NBF via info@bowlen.nl of 0318 - 559 343.
 
 


Sportief Besturen
 
Zit je in het bestuur van je vereniging? En vind je de sfeer binnen je vereniging en de manier waarop leden met elkaar omgaan belangrijk? Denk dan eens na over het volgende:

Afspraken maken
Hebben jullie goed afgesproken hoe jullie met elkaar omgaan, welk gedrag jullie 'normaal' vinden en hoe jullie elkaar daarop aanspreken? Het is goed om dat binnen de club bespreekbaar te maken. Wellicht vormen de High Five-regels een mooi startpunt voor een gesprek!

Communicatie
Hoe communiceren jullie over de gemaakte afspraken? Tijdens wedstrijden, de jaarlijkse ALV, of via een poster in het bowlingcentrum? Of misschien op de website of op Facebook? Realiseer je dat niet alle communicatie-uitingen er automatisch voor zorgen dat normen en waarden 'tussen de oren' van je leden gaan zitten. Als 't op een papiertje aan de muur hangt of ergens verstopt op de website staat betekent dat immers niet direct dat leden snappen waaróm jullie dit met elkaar hebben afgesproken. En als je het belang ergens niet van inziet wordt het moeilijker om je eraan te houden..

Het goede voorbeeld geven
Geven bestuursleden, wedstrijdleiders, trainers, ouders, commissieleden en teamcaptains het goede voorbeeld op de bowlingbaan? Houden zij zich aan de gedragsregels? Sommige mensen liggen vanwege hun (bestuurs)functie of rol onbewust onder een vergrootglas. Maar goed voorbeeld doet goed volgen!

Aanspreken op (on)gewenst gedrag
Moedig je respectvol en sportief gedrag van leden aan? En hoe reageer je als iemand zich plotseling niet aan de regels houdt? Kun je dan teruggrijpen op de gemaakte afspraken, bijvoorbeeld de High Five-regels? Wees consequent en spreek álle leden op dezelfde manier aan, dus ook een oud-bestuurslid, een kersvers lid of juist iemand die al twintig jaar actief vrijwilliger is. Het is best lastig om consequent te zijn, maar ook héél belangrijk. Scherp de afspraken in overleg met elkaar aan als blijkt dat ze in de huidige situatie niet meer werken.

Zet dit je aan het denken? En wil je eens van gedachten wisselen hierover? Neem dan gerust contact met ons op. 
 


Gratis bijscholingsaanbod voor trainers/coaches en wedstrijdleiders
 
Voor trainers/coaches, maar ook voor wedstrijdleiders is er een enorm aanbod aan (in vele gevallen gratis) bijscholingen. Denk hierbij aan bijscholing met de onderwerpen 'Er is meer te winnen - coachen op sociaal gedrag', 'Trainen en coachen van 6 tot 12 jarigen' en nog veel meer. 

Plezier
Trainers en wedstrijdleiders vervullen een belangrijke positie binnen de vereniging en kunnen vooral bij jeugdleden een enorme bijdrage leveren aan het plezier binnen de vereniging. We willen dat de jeugd onbezorgd kan genieten van de bowlingsport binnen een veilige omgeving waarin iedereen zichzelf kan zijn. Vrijwilligers zijn daar mede verantwoordelijk voor.

Bijscholingen
We moedigen dan ook aan dat trainers en wedstrijdleiders gebruikmaken van het aanbod aan bijscholingen. Klik op onderstaande button voor het complete aanbod en alle details.