Nederlandse Bowling Federatie
 
Bowlen.nl  
  Home » Voor leden » Bondsvergadering » Archief 2016 Nederlandse Bowling Federatie Nederlandse Bowling Federatie YouTube LinkedIn Facebook Twitter Instagram Mobiele App
 
Agenda Bondsvergadering 2016
 
AGENDA
Bondsvergadering van de Nederlandse Bowling Federatie
op zaterdag 11 juni 2016 te Bowling Harderwijk

1. Opening om 10.00 uur

2. Mededelingen

3. Verslag van de Bondsvergadering van 13 juni 2015

     
     Ingekomen vragen BV Erica Mill - Reactie bestuur
     Ingekomen vragen BV Veldhoven - Reactie bestuur


4. Besluitenlijst van de Bondsvergadering van 13 juni 2015
 
5. Jaarverslag 2015, Jaarplan 2017, Financieel verslag 2015 en Contributievoorstel 6. Voorstellen Bestuur
  1. Wijzigingen Reglementen - vragen en antwoorden - toelichting klasse wijziging - toelichting pasgemiddelde 10 pins of 15 pins - nagekomen vragen en antwoorden
  2. Wijzigingen Evenementenplan - vragen en antwoorden
  3. Wijzigingen Wachtstatus
7. Voorstellen leden
Voorstel bowlingverenigingen Zuid Holland inzake deelname buitenlandse spelers
Reactie bestuur


8. Vacatures
Bestuur NBF:
Dhr. E. Gorter, herkiesbaar
Dhr. A. de Vries, herkiesbaar
Eén vacature
 
Tuchtcommissie:
Dhr. H. Smit, aftredend, niet herkiesbaar
Dhr. A. van de Jagt, aftredend, niet herkiesbaar
Dhr. P. van Rijthoven, aftredend, herkiesbaar
Mw. M. van de Louw, voorgedragen als voorzitter
Mw. M. Dirks, heeft zich kandidaat gesteld
Eén vacature

Financiële Commissie:
Dhr. F. Wagemakers, aftredend en herkiesbaar
Dhr. C. Hootsen, heeft zich kandidaat gesteld
Eén vacature
 
Commissie van Beroep:
Mw. C.E. Koopmans, aftredend en herkiesbaar
Dhr. B.A.M. Oostdam, aftredend en herkiesbaar
Dhr. J. Heere, aftredend en herkiesbaar

9. Rondvraag

10. Lunch om 12.15 uur  

11. Middagprogramma

12.Sluiting om 15.00 uur


Procedure Volmachten en Machtiging
Volmachtformulier
Machtigingingsformulier