Nederlandse Bowling Federatie
 
Bowlen.nl  
  Home » Voor leden » Bondsvergadering » Archief 2013 Nederlandse Bowling Federatie Nederlandse Bowling Federatie YouTube LinkedIn Facebook Twitter Instagram Mobiele App
 
Conceptverslag bondsvergadering 9 november 2013
 

Klikt u hier voor het conceptverslag van de bondsvergadering d.d. 9 november 2013

 


Bondsvergadering 9 november 2013
 

U kunt op de onderstreepte items klikken om betreffende stukken te downloaden.


Wij verzoeken u uitdrukkelijk zich voor deze vergadering aan te melden via secretariaat@bowlen.nl Geeft u daarbij aan of u de vergaderstukken ter plekke uitgeprint wenst te ontvangen. Ook de machtigingen en volmachten ontvangen wij graag uiterlijk een week van te voren per mail. Let u er op dat degene die ondertekenen in MijnNBF zijn opgenomen.


Agenda NBF Bondsvergadering, zaterdag 9 november 2013 te Papendal, Arnhem
 
1. Opening
De voorzitter van de bondsvergadering, de heer Van der List, zal om 10.00 uur de vergadering openen.

2.  Mededelingen


3.  Verslag bondsvergadering 1 juni 2013

4.  Besluitenlijst bondsvergadering 1 juni 2013

5.  Jaarplan en integrale begroting 2014

6.  Vaststellen contributie seizoen 2014/2015
- Advies FC update 5-11-2013

7.  Voorstellen bestuur
 - Tuchtreglement (zie A. incl historie)
 - Toelichting Commissie Beheer Reglementen op Tuchtreglement

 - Voorstel CBR art 1  23 en 25 Algemeen Reglement

8.  Wedstrijdzaken
- Voorlopige Wedstrijdkalender 2014-2015 met NBF Evenementen

9.  Voorstellen leden
- BV Zwijndrecht - contributieverhoging

10. Vacatures
Bestuur NBF:
aftredend de heer Leen van der List, beoogd voorzitter de heer Bob Schut

Tuchtcommissie:
Dhr. J.J. Broekhuizen, beschikbaar voor herbenoeming

Financiële Commissie:
Drie vacatures (waarvan twee plaatsvervangend)

Commissie van Beroep:
Mevr. C.E. Koopmans, beschikbaar voor herbenoeming
Dhr. B.A.M. Oostdam, beschikbaar voor herbenoeming
Dhr. J. Heere, aftredend

11. Rondvraag

12. Sluiting
- Afsluitende lunch -

 

A. Tuchtreglement incl. historie

Machtiging
Volmacht