Nederlandse Bowling Federatie
 
Bowlen.nl  
  Home » Voor leden » Verenigingsondersteuning » Opstarten vereniging Nederlandse Bowling Federatie Nederlandse Bowling Federatie YouTube LinkedIn Facebook Twitter Instagram Mobiele App
 
Opstarten vereniging
 
Heeft u een nieuwe bowlingvereniging en wilt u uw club én uw leden van de voordelen van de NBF laten profiteren? Dan bent u van harte welkom om u bij onze organisatie aan te sluiten!

Daar heeft u in een aantal opzichten baat bij: ten eerste biedt de NBF u de mogelijkheid om online de  ledenadministratie van de vereniging bij te houden, online facturering, en online scoreverwerking van de huisleagues. We kunnen uw verenigingsevenementen promoten op de NBF wedstrijdkalender en we bieden u toegang tot interessante workshops voor het bestuur. Daarnaast kunt u altijd bij ons terecht voor  ondersteuning vanuit NBF op onderwerpen als ledenwerving en -behoud, sponsoring, organisatie, financiën en meer.

Bovendien hebben ook uw leden baat bij aansluiting bij de NBF: zij krijgen immers vier keer per jaar het magazine Bowlen.nl in hun brievenbus met daarin interviews en interessante nieuwtjes. Leden kunnen deelnemen aan verschillende competities, toernooien en andere evenementen. Verder hebben leden de mogelijkheid tot deelname aan de opleiding tot bowlingtrainer of NBF wedstrijdleider (en gratis bijscholingen hiervan), en krijgen leden korting op baanhuur bij bijna alle NVB-bowlingcentra!

Om een bowlingvereniging bij de NBF aan te melden moet u aan het volgende voldoen:
-    de statuten en het huishoudelijk reglement van de (op te richten) vereniging mogen niet in strijd zijn met die van de NBF. Op onze website vindt u een model voor de statuten van een vereniging die aangesloten wil worden bij de NBF;
-    de (op te richten) vereniging moet ingeschreven zijn in het register van de Kamer van Koophandel.

Voor aanmeldingen of verdere informatie kunt u contact opnemen met het bondsbureau via info@bowlen.nl. We helpen u graag verder!