Nederlandse Bowling Federatie
 
Bowlen.nl  
  Home » Voor leden » Opleidingen » Sporttechnische opleidingen Nederlandse Bowling Federatie Nederlandse Bowling Federatie YouTube LinkedIn Facebook Twitter Instagram Mobiele App
 
Opleiding tot Bowlingtrainer
 
Een trainer neemt een belangrijke plaats in de bowlingsport in. Een trainer heeft snel contact met potentiële en nieuwe leden binnen een vereniging of is vaak aanwezig tijdens kennismakingsactiviteiten. Een trainer heeft veel invloed op het besluit van de sporter om wel of niet definitief voor de bowlingsport te kiezen. Wanneer een sporter voor de bowlingsport kiest is het de taak van o.a. de trainer om de sporter enthousiast te houden voor de sport. Dit kan door te enthousiasmeren en door de sporter continu uit te dagen zichzelf te verbeteren.

De Nederlandse Bowling Federatie heeft veel waardering voor een ieder die zich inzet als bowlingtrainer, al is het maar één uur per week, op alle niveaus in de bowlingsport. Om de hoeveelheid trainers en hun deskundigheid te bevorderen biedt de NBF al jarenlang opleidingen en bijscholingen aan. Tijdens de trainersopleidingen maakt de cursist kennis met het ‘vak’ trainer. De cursist ontvangt handvatten en hij of zij doet kennis op, waar tijdens de trainingen op de baan mee aan de slag wordt gegaan. 

Seizoen 2021-2022
In het seizoen 2021-2022 biedt de NBF twee trainersgerichte opleidingen aan: NBF basisbegeleider en de gecombineerde NBF / ETBF opleiding op niveau 1.

In onderstaande opleidingsbrochure vind je alle informatie betreffende de opleidingen en bijscholingen.

Heb je na het lezen van de opleidingsbrochure nog vragen, stuur dan een mail naar NBF-coördinator opleidingen, Ben van Spronsen via opleidingen@nbfbowlen.nl.

We zien je inschrijving voor één van onze opleidingen graag tegemoet! Aanmelden kan via onderstaand online inschrijfformulier.
 


Klik op onderstaande button om je online in te schrijven
 
 
 


Opleidingsdocenten
 
Ben van Spronsen Wendy Haak
 


Contact
 
Inhoudelijke vragen:
Ben van Spronsen
06 - 53 71 12 42
opleidingen@nbfbowlen.nl