Nederlandse Bowling Federatie
 
Bowlen.nl  
  Home » Voor leden » Bondsvergadering » Archief 2014 Nederlandse Bowling Federatie Nederlandse Bowling Federatie YouTube LinkedIn Facebook Twitter Instagram Mobiele App
 
Agenda bondsvergadering 28 juni 2014
 
AGENDA
Bondsvergadering van de Nederlandse Bowling Federatie
Zaterdag 28 juni 2014 te Papendal, Arnhem

U kunt op de onderstreepte items klikken om betreffende stukken te downloaden.
Wij verzoeken u uitdrukkelijk zich voor deze vergadering aan te melden via secretariaat@bowlen.nl. Geeft u daarbij aan of u de vergaderstukken ter plekke uitgeprint wenst te ontvangen. Ook de machtigingen en volmachten ontvangen wij graag uiterlijk een week van te voren per mail. Let u er op dat degene die ondertekenen in MijnNBF zijn opgenomen.

1. Opening

2. Mededelingen

3. Verslag van de Bondsvergadering van 9 november 2013

4. Besluitenlijst van de Bondsvergadering van 9 november 2013

5. Jaarverslag 2013 / Jaarplan 2015 (per post d.d. 16-5-2014) en Contributievoorstel 2014-2015
- Verlies- en Winstrekening 2013-2015
- Controleverklaring accountant jaarrekening 2013
- Verslag Financiële Commissie 2014

6. Voorstellen bestuur
- Wijzigingen evenementenplan (n.v.t.)
- Voorstel procedure wedstrijdkalender (mondeling tijdens vergadering)

7. Voorstellen leden
Als gevolg van het bepaalde in artikel 23 lid 4 van de Statuten dienen de voorstellen uiterlijk 7 juni 2014 in het bezit te zijn van het bondsbureau én ondertekend te zijn door minimaal 3 bondsafgevaardigden.

BV Haarlem, BV Haarlemmerliede en BV Haarlemmermeer; prijzengelden en garantiesom. 
Reactie bestuur inzake voorstellen BV Haarlem, BV Haarlemmerliede en BV Haarlemmermeer.

- BV Tilburg, BV Westerpark en BV Leiden: World Men Championships

8. Vacatures
Bestuur NBF:
Dhr. J.P. Vasseur, niet herkiesbaar
Dhr. E. Gorter, kandidaat (cv geplaatst d.d. 02-06-2014)
Dhr. A.C. de Vries, kandidaat (cv geplaatst d.d. 02-06-2014, aangepast 03-06-2014)

Tuchtcommissie
Dhr. P.A.H. van Rijthoven, herkiesbaar

Financiële commissie
Dhr. F. Wagemakers, herkiesbaar
Twee vacatures

9. Rondvraag

10. Sluiting
Lunch

Machtiging
Volmacht
Procedure machtigingen en volmachten