Nederlandse Bowling Federatie
 
Bowlen.nl  
  Home » Voor leden » Bondsvergadering Nederlandse Bowling Federatie Nederlandse Bowling Federatie YouTube LinkedIn Facebook Twitter Instagram Mobiele App
 
Agenda
 
De bondsvergadering wordt dit jaar gehouden op zaterdag 10 oktober a.s. in De Korf in Leusden. De agenda vindt je hier
 
 


Machtigingen
 
Download hier de formulieren:
Procedure Machtigingen en Volmachten
Machtigingsformulier
Volmachtformulier

Machtigingen en volmachten moeten getekend zijn door bestuursleden die gerechtigd zijn. Dat wil zeggen dat zij als bestuurslid in MijnNBF zijn opgenomen. Is dat niet het geval dan kunnen wij de machtiging of volmacht niet goedkeuren. Je bent dan niet stemgerechtigd!

 
 


Voorstellen en vragen
 
Voorstellen (ondertekend door minimaal drie bondsafgevaardigden) kunnen voor 18 september 2020 ingediend worden via e-mail.

Ook vragen met betrekking tot het verslag of de stukken kunnen voor 18 september 2020 ingediend worden via e-mail.
 


Aanmelden
 
Ben je aanwezig op de bondsvergadering van de NBF?

 
Welke vereniging vertegenwoordig je?
 
Je naam
 
Je functie
 
Je emailadres
 
Lunch je mee?


 
Wil je de getekende machtiging bijsluiten? 
Heb je nog vragen naar aanleiding van het verslag van de vorige vergadering?

 
Heb je nog vragen en/of voorstellen voor het bestuur?

 
Indien je een voorstel hebt, dient dit ondertekend te zijn door minimaal drie verenigingen.
Wil je de handtekeningen bijvoegen?


 
 

 


Leden en stemmen
 
Leden en stemmen per vereniging in 2019
Overzicht van leden en aantal stemmen per vereniging. Peildatum 1 maart 2020.