Nederlandse Bowling Federatie
 
Bowlen.nl  
  Home » Voor leden » Bondsvergadering Nederlandse Bowling Federatie Nederlandse Bowling Federatie YouTube LinkedIn Facebook Twitter Instagram Mobiele App
 
Verslag en besluitenlijst
 
Hier vind je het verslag en de besluitenlijst van de vergadering van 15 juni 2019.
Eventuele vragen over het verslag kunnen via mail gesteld worden. 
 


Agenda
 
De bondsvergadering wordt dit jaar gehouden op zaterdag 15 juni a.s. in Bowling Harderwijk. De agenda vind je hier.
 
 


Stukken
 
De stukken voor de vergadering kun je hier downloaden: 

Verslag van de bondsvergadering 16 juni 2018
Besluitenlijst van de bondvergadering 16 juni 2018
Contributievoorstel 2020-2021
Jaar- financieel verslag 2018
Verslag financiele commissie
Jaarplan en begroting 2020
Evenementenplan 2019-2020
 


Voorstellen en vragen
 
Voorstellen (ondertekend door minimaal drie bondsafgevaardigden) kunnen voor 24 mei ingediend worden via e-mail.

Ook vragen met betrekking tot het verslag of de stukken kunnen voor 24 mei ingediend worden via e-mail.
 


Machtigingen
 
Download hier de formulieren:
Procedure Machtigingen en Volmachten
Machtigingsformulier
Volmachtformulier

Machtigingen en volmachten moeten getekend zijn door bestuursleden die gerechtigd zijn. Dat wil zeggen dat zij als bestuurslid in MijnNBF zijn opgenomen. Is dat niet het geval dan kunnen wij de machtiging of volmacht niet goedkeuren. Je bent dan niet stemgerechtigd!

 
 


Stemrecht verenigingen
 
Leden en stemmen per vereniging in 2018
Overzicht van leden en aantal stemmen per vereniging. Peildatum 1 maart 2019.
 


Route naar Bowling Harderwijk