Nederlandse Bowling Federatie
 
Bowlen.nl  
  Home » Actueel » Nieuws Nederlandse Bowling Federatie Nederlandse Bowling Federatie YouTube LinkedIn Facebook Twitter Instagram Mobiele App
 
Nieuws
 

Bondsvergadering Harderwijk 2018

dinsdag 26 juni 2018
Afgelopen zaterdag vond de jaarlijkse Bondsvergadering plaats. In Harderwijk waren 40 verenigingen vertegenwoordigd, waarvan 38 met stemrecht. De in totaal 65 aanwezigen zagen directeur Arjan de Vries een presentatie geven over de voorgestelde contributie verhoging. Nadat het eerste voorstel verworpen werd, werd het tweede voorstel met 207 stemmen voor en 21 stemmen tegen aangenomen. Dit betekent dat de contributie per 1 september 2019 met € 5,00 omhoog gaat, gevolgd door een contributieverhoging van € 5,00 per 1 september 2020, met eventuele indexering.
 
​Nieuw bestuurslid
Ook werd er een nieuw bestuurslid, Bep Klaassen-van Persie, benoemd. Bep heeft geruime tijd ‘stage’ gelopen bij het bestuur en heeft tot grote vreugde van de overige bestuursleden te kennen gegeven de uitdaging aan te willen gaan. De vergadering stemde met een luid applaus in met haar benoeming.
 
Secretaris Ton Zandboer zette Martin de Louw in het zonnetje en benoemde hem, na instemming van de vergadering, tot Lid van Verdienste van de NBF. Voorzitter Bob Schut mocht Ad van Zitteren verrassen en benoemde ook Ad, na instemming van de vergadering, tot Lid van Verdienste

<< Terug naar nieuwsberichten